Info om pappersregister

Innan vi skapade vår register-CD såldes alla register i pappersformat. Dessa kan fortfarande beställas. Kontakta oss för prisuppgift.

Bogen Registrering: Carl-Johan Ivarsson
Redigering: Gunnar Jonsson
Utgivning: 1998
Antal sidor 265
Födde
1850-1920
Antal poster
Sorteringar
2789
Datum
Dopnamn
Ort
Faderns förnamn
Moderns förnamn
Faderns släktnamn
Moderns släktnamn
Utdrag utomäktenskapliga barn
Utdrag flerbarnsfödslar
Utdrag dödfödda / döda
Vigde
1851-1920
Antal poster
Sorteringar
214
Datum
Mannens förnamn
Mannens ort
Kvinnans förnamn
Kvinnans ort
Mannens släktnamn
Kvinnans släktnamn
Döde
1851-1920
Antal poster
Sorteringar
646
Datum
Förnamn
Ort
Anhörigs förnamn
Dödes släktnamn
Dödsorsak
Botilsäter Registrering: Arbetsmarknadsprojektet Cresco i Säffle
Redigering: Carl-Johan Ivarsson och Gunnar Jonsson
Utgivning: 1999-2001
Födde
1721-1920
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
5616
259
Datum
Ort
Utdrag utsocknes
Faderns förnamn
Faderns släktnamn
Moderns förnamn
Moderns släktnamn
Utdrag flerbarnsfödslar
Utdrag dödfödda barn
Utdrag utomäktenskapliga barn
Vigde
1721-1920
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
1252
96
Datum
Mannens förnamn
Mannens släktnamn
Mannens ort
Kvinnans förnamn
Kvinnans släktnamn
Kvinnans ort
Döde
1721-1920
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
3943
173
Datum
Förnamn
Ort
Utsocknes skrivna
Släktnamn
Anhörigs förnamn
Bro Registrering: Framtidshuset/Reliken i Säffle
Redigering: Carl-Johan Ivarsson och Gunnar Jonsson
Utgivning: 2004
Födde
1692-1920
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
8962
546 i 2 delar
Datum
Ort
Utdrag utsocknes skrivna
Faderns förnamn
Faderns släktnamn
Moderns förnamn
Moderns släktnamn
Utdrag utomäktenskapliga barn
Utdrag flerbarnsfödslar
Utdrag dödfödda barn
Vigde
1692-1920
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
1645
147
Datum
Mannens förnamn
Mannens släktnamn
Mannens ort
Kvinnans förnamn
Kvinnans släktnamn
Kvinnans ort
Döde
1689-1920
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
4946
209
Datum
Förnamn
Släktnamn
Ort
Utsocknes skrivna
Anhörigs förnamn
Brunskog Registrering: Rolf Brodin
Utgivning: 2004
Husförhörslängden 1760-1763 är den första från Brunskog
med signum AI:1. Avskriften är bokstavstrogen. Kan laddas ner gratis av medlemmar på medlemssidan.
Antal sidor 32
Registrering: Sven Haage
Redigering: Gunnar Jonsson
Utgivning: 2003-2007
Födde
1688-1930
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
18205
1084 i 3 delar
Datum
Ort
Utdrag utsocknes skrivna
Faderns förnamn
Faderns släktnamn
Moderns förnamn
Moderns släktnamn
Utdrag utomäktenskapliga barn
Utdrag flerbarnsfödslar
Utdrag dödfödda barn
Vigde
1691-1930
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
4609
339
Datum
Mannens förnamn
Mannens släktnamn
Mannens ort
Kvinnans förnamn
Kvinnans släktnamn
Kvinnans ort
Döde
1691-1930
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
12200
518 i 2 delar
Datum
Förnamn
Släktnamn
Ort
Utsocknes skrivna
Anhörigs förnamn
Ekshärad Registrering: Mats Hellgren
Redigering: Harald Persson
Utgivning: 1995-2001
Församlingsboken 1665-1750 är en rekonstruktion med
uppgifter hämtade från födelse-, vigsel- och dödeböcker.
Kompletterande uppgifter är hämtade från mantalslängder,
kyrkoräkenskaper, roteringslängder, generalmönsterrullor,
bouppteckningar samt domböcker.
Antal sidor 190
Födde
1665-1722
Ny version
2009
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
1817
109
Datum
Födelseort
Faderns förnamn
Faderns släktnamn
Moderns förnamn
Moderns släktnamn
Utdrag utomäktenskapliga barn
Födde
1723-1799
Ny version
2009
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
5647
328
Datum
Födelseort
Faderns förnamn
Faderns släktnamn
Moderns förnamn
Moderns släktnamn
Utdrag utomäktenskapliga barn
Utdrag flerbarnsfödslar
Eskilsäter Registrering: Framtidshuset/Reliken i Säffle
Redigering: Carl-Johan Ivarsson och Gunnar Jonsson
Utgivning: 2001
Födde
1688-1920
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
4848
298
Datum
Ort
Utdrag utsocknes
Faderns förnamn
Faderns släktnamn
Moderns förnamn
Moderns släktnamn
Utdrag utomäktenskapliga barn
Utdrag dödfödda barn
Utdrag flerbarnsfödslar
Vigde
1688-1920
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
989
79
Datum
Mannens förnamn
Mannens ort
Mannens släktnamn
Kvinnans förnamn
Kvinnans ort
Kvinnans släktnamn
Döde
1688-1920
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
3467
153
Datum
Förnamn
Ort
Utsocknes skrivna
Släktnamn
Anhörigs förnamn
Fryksände Registrering: Knut Malmström
Redigering: Harald Persson
Utgivning: 1994
Födde
1707-1765
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
5877
336
Datum
Födelseort
Faderns förnamn
Faderns släktnamn
Moderns förnamn
Moderns släktnamn
Utdrag oäkta barn
Glava Registrering: Arbetsmarknadsprojekt i Arvika
Redigering: Birgitta Juås och Gunnar Jonsson
Utgivning: 2001-2003
Födde
1696-1920
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
13807
863 i 3 delar
Datum
Ort
Utdrag utsocknes skrivna
Faderns förnamn
Faderns släktnamn
Moderns förnamn
Moderns släktnamn
Utdrag oäkta barn
Utdrag flerbarnsfödslar
Utdrag dödfödda barn
Vigde
1699-1920
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
2936
223
Datum
Mannens förnamn
Mannens ort
Mannens släktnamn
Kvinnans förnamn
Kvinnans ort
Kvinnans släktnamn
Döde
1696-1920
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
8255
357
Datum
Förnamn
Släktnamn
Ort
Utdrag utsocknes skrivna
Anhörigs förnamn
Gunnarskog Registrering: Carl-Johan Ivarsson
Redigering: Gunnar Jonsson
Utgivning: 2000-2001.
Födde
1688-1920
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
23452
1426 i 4 delar
Datum
Ort
Utdrag utsocknes
Faderns förnamn
Faderns släktnamn
Moderns förnamn
Moderns släktnamn
Utdrag flerbarnsfödslar
Utdrag dödfödda barn
Utdrag utomäktenskapliga barn
Vigde
1688-1920
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
4791
360
Datum
Mannens förnamn
Mannens ort
Mannens släktnamn
Kvinnans förnamn
Kvinnans ort
Kvinnans släktnamn
Döde
1688-1920
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
14434
618 i 2 delar
Datum
Förnamn
Ort
Utdrag utsocknes
Släktnamn
Anhörigs förnamn
Högerud Registrering: Rune Hansson, Varberg
Redigering: Carl-Johan Ivarsson och Gunnar Jonsson
Utgivning: 2006
Födde
1689-1920
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
3763
225
Datum
Ort
Utdrag utsocknes skrivna
Faderns förnamn
Faderns släktnamn
Moderns förnamn
Moderns släktnamn
Utdrag utomäktenskapliga barn
Utdrag flerbarnsfödslar
Utdrag dödfödda barn
Vigde
1697-1920
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
961
78
Datum
Mannens förnamn
Mannens släktnamn
Mannens ort
Kvinnans förnamn
Kvinnans släktnamn
Kvinnans ort
Döde
1689-1920
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
2692
118
Datum
Förnamn
Släktnamn
Ort
Utsocknes skrivna
Anhörigs förnamn
Huggenäs Registrering: Framtidshuset/Reliken, Säffle.
Redigering: Carl-Johan Ivarsson och Gunnar Jonsson
Utgivning: 2003
Födde
1744-1920
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
3597
223
Datum
Ort
Utdrag utsocknes
Faderns förnamn
Faderns släktnamn
Moderns förnamn
Moderns släktnamn
Utdrag utomäktenskapliga barn
Utdrag flerbarnsfödslar
Utdrag dödfödda barn
Vigde
1761-1920
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
771
65
Datum
Mannens förnamn
Mannens släktnamn
Mannens ort
Kvinnans förnamn
Kvinnans släktnamn
Kvinnans ort
Döde
1761-1920
Lucka 1808-29
Lucka 1838-49
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
1646
76
Datum
Förnamn
Släktnamn
Ort
Utdrag utsocknes
Anhörigs förnamn
Järnskog Registrering: Margareta Hultman och Rickard Loberg
Redigering: Gunnar Jonsson
Utgivning: 2009
Födde
1664-1931
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
10628
635 i 2 delar
Datum
Ort
Faderns förnamn
Faderns släktnamn
Moderns förnamn
Moderns släktnamn
Utdrag utomäktenskapliga barn
Utdrag flerbarnsfödslar
Utdrag dödfödda barn
Vigde
1689-1931
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
2297
177
Datum
Mannens förnamn
Mannens släktnamn
Mannens ort
Kvinnans förnamn
Kvinnans släktnamn
Kvinnans ort
Döde
1664-1931
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
7688
324
Datum
Förnamn
Släktnamn
Ort
Anhörigs förnamn
Kila Registrering: Gunnar Jonsson
Redigering: Gunnar Jonsson
Utgivning: 2009
Födde
1640-1930
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
13326
806 i 2 delar
Datum
Ort
Utdrag utsocknes
Faderns förnamn
Faderns släktnamn
Moderns förnamn
Moderns släktnamn
Utdrag utomäktenskapliga barn
Utdrag flerbarnsfödslar
Utdrag dödfödda barn
Vigde
1689-1930
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
2977
228
Datum
Mannens förnamn
Mannens släktnamn
Mannens ort
Kvinnans förnamn
Kvinnans släktnamn
Kvinnans ort
Döde
1691-1930
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
9244
391
Datum
Förnamn
Släktnamn
Ort
Utsocknes skrivna
Anhörigs förnamn
Millesvik Registrering: Arbetsmarknadsprojektet Cresco, Säffle och Gunnar Jonsson
Redigering: Carl-Johan Ivarsson och Gunnar Jonsson
Utgivning: 2001-2009
Födde
1688-1920
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
3235
203
Datum
Ort
Utdrag utsocknes
Faderns förnamn
Faderns släktnamn
Moderns förnamn
Moderns släktnamn
Utdrag utomäktenskapliga barn
Utdrag flerbarnsfödslar
Utdrag dödfödda barn
Vigde
1688-1934
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
911
73
Datum
Mannens förnamn
Mannens släktnamn
Mannens ort
Kvinnans förnamn
Kvinnans släktnamn
Kvinnans ort
Döde
1688-1920
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
2336
107
Datum
Förnamn
Ort
Utdrag utsocknes
Släktnamn
Anhörigs förnamn
Norra Råda Registrering: Mats Hellgren
Redigering: Mats Hellgren
Utgivning: 1996
Födde
1725-1769
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
2658
109
Datum
Förälders släktnamn
Ort
Ny Registrering: Arbetsmarknadsprojekt i Arvika
Redigering: Carl-Johan Ivarsson och Gunnar Jonsson
Utgivning: 2005
Födde
1688-1920
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
7441
463 i två delar
Datum
Ort
Utdrag utsocknes skrivna
Faderns förnamn
Faderns släktnamn
Moderns förnamn
Moderns släktnamn
Utdrag utomäktenskapliga barn
Utdrag flerbarnsfödslar
Utdrag dödfödda barn
Vigde
1688-1920
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
1721
132
Datum
Mannens förnamn
Mannens släktnamn
Mannens ort
Kvinnans förnamn
Kvinnans släktnamn
Kvinnans ort
Döde
1688-1920
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
4907
212
Datum
Förnamn
Släktnamn
Ort
Utsocknes skrivna
Anhörigs förnamn
Segerstad Registrering: Carl-Johan Ivarsson
Redigering: Carl-Johan Ivarsson och Gunnar Jonsson
Utgivning: 2008
Födde
1746-1920
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
5456
340
Datum
Ort
Utdrag utsocknes skrivna
Faderns förnamn
Faderns släktnamn
Moderns förnamn
Moderns släktnamn
Utdrag utomäktenskapliga barn
Utdrag flerbarnsfödslar
Utdrag dödfödda barn
Vigde
1746-1920
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
1261
102
Datum
Mannens förnamn
Mannens släktnamn
Mannens ort
Kvinnans förnamn
Kvinnans släktnamn
Kvinnans ort
Döde
1746-1920
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
3804
168
Datum
Förnamn
Släktnamn
Ort
Utsocknes skrivna
Anhörigs förnamn
Södra Ny Registrering: Framtidshuset/Reliken, Säffle
Redigering: Carl-Johan Ivarsson och Gunnar Jonsson
Utgivning: 2002
Födde
1738-1782
1823-1920
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
3970
248
Datum
Ort
Utdrag utsocknes skrivna
Faderns förnamn
Faderns släktnamn
Moderns förnamn
Moderns släktnamn
Utdrag oäkta barn
Utdrag flerbarnsfödslar
Utdrag dödfödda barn
Vigde
1739-1920
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
1109
88
Datum
Mannens förnamn
Mannens släktnamn
Mannens ort
Kvinnans förnamn
Kvinnans släktnamn
Kvinnans ort
Döde
1739-1920
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
3372
148
Datum
Förnamn
Släktnamn
Ort
Utdrag utsocknes skrivna
Anhörigs förnamn
Stavnäs Registrering: Jan Thimberg
Redigering: Gunnar Jonsson
Utgivning: 1996-1998
Födde
1687-1920
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
15848
985 i 3 delar
Datum
Ort
Faderns förnamn
Faderns släktnamn
Moderns förnamn
Moderns släktnamn
Utdrag utomäktenskapliga barn
Utdrag flerbarnsfödslar
Utdrag dödfödda barn
Vigde
1687-1920
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
3752
286
Datum
Mannens förnamn
Mannens släktnamn
Mannens ort
Kvinnans förnamn
Kvinnans släktnamn
Kvinnans ort
Döde
1687-1920
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
10455
226 i 2 delar
Datum
Förnamn
Släktnamn
Ort
Anhörigs förnamn
Svanskog Registrering: Framtidshuset/Reliken, Säffle och Carl-Johan Ivarsson
Redigering: Gunnar Jonsson, Marianne Magnusson och Jens-Åke Nilsson
Utgivning: 2009
Vigde
1693-1920
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
2329
179
Datum
Mannens förnamn
Mannens släktnamn
Mannens ort
Kvinnans förnamn
Kvinnans släktnamn
Kvinnans ort
Tveta Registrering: Framtidshuset/Reliken, Säffle
Redigering: Carl-Johan Ivarsson och Gunnar Jonsson
Utgivning: 2005
Födde
1687-1920
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
6928
413 i två delar
Datum
Ort
Utdrag utsocknes skrivna
Faderns förnamn
Faderns släktnamn
Moderns förnamn
Moderns släktnamn
Utdrag utomäktenskapliga barn
Utdrag flerbarnsfödslar
Utdrag dödfödda barn
Vigde
1730-1766
1778-1920
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
1357
104
Datum
Mannens förnamn
Mannens släktnamn
Mannens ort
Kvinnans förnamn
Kvinnans släktnamn
Kvinnans ort
Döde
1687-1920
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
5201
217
Datum
Förnamn
Släktnamn
Ort
Utsocknes skrivna
Anhörigs förnamn
Vitsand Registrering: Framtidshuset/Reliken, Säffle
Redigering: Carl-Johan Ivarsson och Gunnar Jonsson
Utgivning: 2006
Födde
1824-1920
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
7248
450 i två delar
Datum
Ort
Utdrag utsocknes skrivna
Faderns förnamn
Faderns släktnamn
Moderns förnamn
Moderns släktnamn
Utdrag utomäktenskapliga barn
Utdrag flerbarnsfödslar
Utdrag dödfödda barn
Vigde
1824-1920
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
1315
106
Datum
Mannens förnamn
Mannens släktnamn
Mannens ort
Kvinnans förnamn
Kvinnans släktnamn
Kvinnans ort
Döde
1824-1920
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
3849
168
Datum
Förnamn
Släktnamn
Ort
Utsocknes skrivna
Anhörigs förnamn
Värmskog Registrering: Jan Thimberg
Redigering: Carl-Johan Ivarsson och Gunnar Jonsson
Utgivning: 2008
Födde
1679-1920
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
8990
538 i två delar
Datum
Ort
Utdrag utsocknes skrivna
Faderns förnamn
Faderns släktnamn
Moderns förnamn
Moderns släktnamn
Utdrag utomäktenskapliga barn
Utdrag flerbarnsfödslar
Utdrag dödfödda barn
Vigde
1679-1920
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
1925
144
Datum
Mannens förnamn
Mannens släktnamn
Mannens ort
Kvinnans förnamn
Kvinnans släktnamn
Kvinnans ort
Döde
1679-1920
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
6067
256
Datum
Förnamn
Släktnamn
Ort
Utsocknes skrivna
Anhörigs förnamn
Väse Registrering: Anette Carlsson och Sigvard Boström
Redigering: Gunnar Jonsson
Utgivning: 2003
Vigde
1683-1930
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
6063
445
Datum
Mannens förnamn
Mannens släktnamn
Mannens ort
Kvinnans förnamn
Kvinnans släktnamn
Kvinnans ort
Älgå Registrering: ALU i Arvika
Redigering: KG Lindgren och Gunnar Jonsson
Utgivning: 1999
Födde
1688-1920
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
9425
589 i 2 delar
Datum
Ort
Faderns förnamn
Faderns släktnamn
Moderns förnamn
Moderns släktnamn
Utdrag utomäktenskapliga barn
Utdrag dödfödda barn
Utdrag flerbarnsfödslar
Vigde
1688-1920
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
1921
150
Datum
Mannens förnamn
Mannens ort
Mannens släktnamn
Kvinnans förnamn
Kvinnans ort
Kvinnans släktnamn
Döde
1688-1920
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
6072
261
Datum
Förnamn
Ort
Släktnamn
Anhörigs förnamn
Älvsbacka Registrering: Gunnar Perman och Carl-Johan Ivarsson
Redigering: Carl-Johan Ivarsson och Gunnar Jonsson
Utgivning: 2009
Födde
1731-1920
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
5293
333
Datum
Ort
Faderns förnamn
Faderns släktnamn
Moderns förnamn
Moderns släktnamn
Utdrag utomäktenskapliga barn
Utdrag dödfödda barn
Utdrag flerbarnsfödslar
Vigde
1732-1920
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
1269
104
Datum
Mannens förnamn
Mannens ort
Mannens släktnamn
Kvinnans förnamn
Kvinnans ort
Kvinnans släktnamn
Döde
1731-1920
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
3529
161
Datum
Förnamn
Ort
Släktnamn
Anhörigs förnamn
Ölserud Registrering: Arbetsmarknadsprojektet Cresco, Säffle
Redigering: Carl-Johan Ivarsson och Gunnar Jonsson
Utgivning: 2000
Födde
1754-1920
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
3166
200
Datum
Ort
Utdrag utsocknes
Faderns förnamn
Faderns släktnamn
Moderns förnamn
Moderns släktnamn
Utdrag utomäktenskapliga barn
Utdrag dödfödda barn
Utdrag flerbarnsfödslar
Vigde
1754-1920
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
641
53
Datum
Mannens förnamn
Mannens ort
Mannens släktnamn
Kvinnans förnamn
Kvinnans ort
Kvinnans släktnamn
Döde
1754-1920
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
2104
98
Datum
Förnamn
Ort
Utdrag utsocknes
Släktnamn
Anhörigs förnamn
Östmark Registrering: Kerstin Risberg och Yngve Fredsberg
Redigering: Harald Persson
Utgivning: 1995
Födde
1765-1820
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
4606
265
Datum
Ort
Faderns förnamn
Moderns förnamn
Utdrag utomäktenskapliga barn
Övre Ullerud Registrering: Jens-Åke Nilsson
Redigering: Gunnar Jonsson
Utgivning: 2007
Födde
1670-1935
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
14463
859 i tre delar
Datum
Ort
Faderns förnamn
Faderns släktnamn
Moderns förnamn
Moderns släktnamn
Utdrag utomäktenskapliga barn
Utdrag flerbarnsfödslar
Utdrag dödfödda barn
Vigde
1671-1935
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
4011
301
Datum
Mannens förnamn
Mannens släktnamn
Mannens ort
Kvinnans förnamn
Kvinnans släktnamn
Kvinnans ort
Döde
1671-193
Antal poster
Antal sidor
Sorteringar
11344
481 i två delar
Datum
Förnamn
Släktnamn
Ort
Anhörigs förnamn