2023_33

Ivar Nilssons Björke

Lars Erik Westlund. Om Ivarsbjörke i Sunne socken och dess gren av den värmländska frälsesläkten Bratt. Books on Demand. ISBN 978-91-7969-316-9. 73 sidor, häftad. Säljs via www.bod.se och via nätbokhandeln.

Den flitige Lars Erik Westlund har under de senaste åren flyttat forskningsfronten kring värmländsk historia framåt på många olika sätt. I denna lilla skrift har han givit sig i kast med en händelse som dokumenterats i ett bytesbrev från den 29 december 1509, där Värmlands dåvarande fogde Olof Björnsson (halvmåne), förvärvade hemmanet Björke i Sunne socken, vilket efter honom skulle få namnet Ivarsbjörke. Björke hade även under senmedeltiden ägts av medlemmar av släkten Bratt och övertogs efter Ivar Nilssons död av hans söner Mats och Olof Ivarssöner.

Westlund granskar i skriften tidigare historieskrivning kring frälsesläkten Bratt. En gren av släkten Bratt skulle 1625 introduceras på Riddarhuset under namnet Bratt af Höglunda. Denna ätt utslocknade 1984 men har varit föremål för många genealogiska skribenters intresse. Den gård det handlar om är Höglunda i Nor men släktens sätesgård var annars Skärsmyr i Tveta.

Det finns mycket bråte i den äldre genealogiska litteraturen som mer bygger på spekulation än på fakta. Detta har letat sig in i många antavlor bland nutida släktforskare. Det gör att den här innehållsrika skriften är av högsta intresse för många släktforskare och andra som är intresserade av värmländsk historia.

Vi får hoppas att Westlund fortsätter sitt skrivande, men att skriften också kan inspirera andra till mer forskningar och publiceringar om Värmlands 1500-tal.

Carl-Johan Ivarsson

Värmlands Släktforskarförenings hemsida