2020_21

Hälsningar från förr i tiden…

av Mai Hedin

Boken med undertiteln Livet på bondgården under ett arbetsår trycktes första gången 1995, men har nu omarbetats och försetts med bilder 2020. Mai Hedin i Sunne, som fyllt 99 år, beskriver här många av de sysslor som utfördes på en bondgård under ett år under  tidigt 1900-tal och det är fascinerande läsning. Både hushållsarbete och arbete på gården beskrivs i kortare lättlästa och fint illustrerade kapitel, och vi får bland annat lära oss hur man tillverkade egen jäst, vad en getdoning användes till och hur skördearbetet gick till. Som bondson blev det många igenkännanden, men jag är säker på att även att de som inte har den bakgrunden får stor behållning av läsningen. Hushållning med jordens resurser är i högsta grad aktuellt.

Boken är på 56 sidor, innehåller 38 bilder, bildhänvisningar och innehållsförteckning.

Är Du intresserad av att köpa boken, som kostar 120 kr + porto, kontaktar Du:
Margareta Fredriksson
mail: margareta.fredrikson@gmail.com
mobil: 076-2465296

Lars-Göran Jansson

Värmlands Släktforskarförenings hemsida