2016_42

Väsebor 1950-2015. En hembygdsbok

Redaktion: Bo Hidén, Bertil Enell, Sigvard Boström, Irene Hübinette. Väse Hembygdsförening (2016). ISBN 978-91-639-2194-0. 328 sidor, inbunden. Beställes från Väse Hembygdsförening, Mölntorp 205, 660 57 Väse, tel. 054-840210, eller epost hyb1@spray.se. Pris 250 kronor + ev. porto.

Väse socken mellan Karlstad och Kristinehamn är en av landskapets centrala jordbruksbygder. Det är en vidsträckt och folkrik landsbygdssocken. Från vänerkusten i söder till socknens nordgräns mot Nyed är det drygt tre mil. När Väseborna var som flest så var de nästan 5000 personer. Nu bor här ungefär 2000 invånare.

Om Väse socken finns det en del skrivet. De senaste åren har två praktverk om socknens nordligaste delar utkommit, som båda blivit anmälda i VA. Två sockenböcker har utkommit under 1900-talet, Fredrik Carlssons bok från 1908 och K. J. Karlssons bok från 1958 har nu fått en modern efterföljare, när hembygdsföreningens ansträngningar att följa upp de båda Karlssönernas insatser krönts med framgång.

Boken Väsebor 1950-2015 presenterades med högtidligt boksläpp och premiärförsäljning på hembygdsgården söndagen den 6 november 2016. Professor Christer Ahlberger från Karlstads universitet talade om hembygdsrörelsen gör någon nytta – svaret var förstås jakande. Som Ahlberger påpekade så skrivs böcker om platsens historia sällan av professionella historiker vid universiteten utan av engagerade människor i hembygdsföreningarna. Bokens omslag är prydd med en rad porträtt av just Väsebor.

En drivande person i Väse är Bo Hidén, som förutom att ha varit fullmäktiges ordförande i Karlstads kommun och haft en yrkesbana inom administrationen vid Karlstads universitet samtidigt varit rotfast i Väse. Bo Hidén har själv skrivit betydande delar av den nya boken, om skilda ämnen som politik, idrott, jakt och fiske, affärer, småföretag, kommunikationer och stationssamhället. Det finns en lång rad andra skribenter men det går inte att komma förbi Bo Hidéns insatser.

Det synes mig, som att de flesta aspekter på Väses moderna historia täcks upp i boken. Det är särskilt lovvärt att jord- och skogsbruket fått en så framträdande plats, både med fakta men också med flera intervjuer med aktiva lantbrukare.

Boken är mycket rikt illustrerad, både av arkivbilder men också av ett stort antal mycket vackra färgbilder från nutidens Väse, både av samhällsliv men också av naturbilder och dokumenterande bilder. Även arkivbilderna är väl återgivna. Det finns också en del illustrationer som hämtats från nätet, som i något fall känns tveksamma. Mellanrubrikerna är också onödigt stora.

Vid boksläppet konstaterades det att boken levererats knappt två dygn förut. Tyvärr hittar man en del förargliga fel i boken som borde ha korrigerats före tryckning. En del av det kan kanske förklaras med tidspressen. I kapitlet om kommunen så kallas den nuvarande kommunen konsekvent ”Karlstad kommun” utan genitivform, medan många bilder anges vara från ”Väse Hembygdsföreningens arkiv”. Sådant stör läsningen. Bo Hidéns artiklar har gott om källhänvisningar enligt Harvardsystemet som för mig är överflödiga – det hade räckt väl med käll- och litteraturförteckning i slutet av varje kapitel. Hidéns artiklar präglas också av stor berättarglädje men också av viss pratighet. Boken hade vunnit på om en del överflödigt material och utvikningar hade kunnat tas bort.

Tyvärr saknas personregister. ”Möt din hembygd” är rubriken på baksidestexten, och detta infrias verkligen! Boken är förstås mycket intressant för alla Väsebor hemma och i förskingringen men också av människor som är nyfikna på nutidens Väse. Särskilt de som har rötter där och skulle vilja lära känna bygden bättre. Förhoppningsvis kan boken också inspirera andra att beskriva sina socknar under den här tidsperioden.

Carl-Johan Ivarsson

Värmlands Släktforskarförenings hemsida