2015_13

Stöpafors ur tidningsarkiven

Kerstin Meric: Stöpafors 1907- 1930, 1931-1940 och 1941- 1950. Digitaltrycknu i Kungsbacka. Format: A4. Antal sidor del 1, 85 sidor del 2, 74 sidor och del 3, 178 sidor. Pris: del 1, 180 kr, del 2, 180 kr och del 3, 250 kr. Porto tillkommer. Kan beställas från författaren kerstin.meric@yahoo.com eller per telefon 0565-92088 men kan också köpas i tobaksaffären Direkt i Sunne.

I Värmland har vi ovanligt många lokala dagstidningar. Deras journalistiska huvuduppgift är att hålla oss, som bor på orten, informerade om allt som sker i bygden – stort som smått. Därför är gamla tidningar en rik gruva att ösa ur för oss släktforskare. En som fängslats av alla dessa redogörelser är Kerstin Meric i Tosseberg, Sunne. Hon har samlat sina klipp ur tidningar som utkommit i Sunne under perioden 1907 – 1950. För att göra arbetet genomförbart har hon koncentrerat sig på material som rör stöpaforsområdet, d.v.s. från Norra Näs i söder till Tosseberg i norr.

Tack vare den utsökta grafiska utformningen är det – för en gammal tidningsman – en njutning att sitta och bläddra i de tre spiralbundna böckerna. Stöpaforsborna och de, som har rötter i de trakterna, är att gratulera.

Åke Hörnqvist

Värmlands Släktforskarförenings hemsida