2014_41

I tacksamt minne – Nedslag i en släkts seglats

Författare: Kjell Göthe. Utgivare: minbok.nu. ISBN 978-91-87021-71-8. 183 sidor. Kan beställas via Föreningen Värmlandslitteratur eller författaren: kgothe@glocalnet.net

Släktforskning är något som intresserar många. Vi är alltfler som söker våra rötter och sökandet – numera oftare i dator än i ett fysiskt arkiv – resulterar ofta i en ohanterlig och oöverskådlig mängd namn och årtal. Ofta finns i skrivbordslådan också foton, brev och andra handlingar. Helst vill släktforskaren att materialet, resultatet av mödan, skall komma också andra till del men hur presentera det på ett aptitligt sätt?

När Kjell Göthe, med ett förflutet som tidningsman, bl.a. på NWT, i sin bok gör ”nedslag i sin släkts seglats”, har han de allra bästa förutsättningar att presentera släktens historia. Hans far har under många år byggt upp ett rikt släktarkiv. Författaren själv, hans bröder och andra i släkten är duktiga skribenter och tillsammans kan de verkligen göra något av materialet som väcker intresse även hos andra än de närmaste. Boken kan ge inspiration till andra släktforskare som är ute i samma ärende, även om inte alla har ett så rikt och intressant material att presentera.

Släkten Göthe har genom giften kommit att knytas till värmländska herrgårdar som Kyrkebyn, Borgvik, Brunsberg och fr.a. Stöpafors. Det glada livet på Stöpafors under ett par generationer är ett stycke herrgårdshistoria av bästa värmländska märke, men där ryms också stor tragik, som i en roman, när gården går familjen ur händerna.

Många färgstarka personer presenteras i helfigur, alla inte så värmländska minsann. Mest fäster jag mig vid den kraftfulle sjökaptenen Isak Göthe från Onsala, som inte för inte fick tillnamnet ”Göta Lejon” och gick på de sju haven med sitt segelfartyg. I släkten finns också en bokhandlare i Stockholm och en färgerifabrikör, som under sin gesällvandring hamnade i februarirevolutionens Paris 1848. Från senare tid kan vi läsa om livet på I2 i Karlstad på 1940- talet och Sanna herrgård. Och så naturligtvis släktens dominerande gestalt, den mäktige brukspatronen Anders Lyrholm. Därmed är vi fast förankrade i den värmländska brukskulturen.

Illustrationerna är väl valda, privata foton, tidningsreportage och olika dokument. Skildringen är förd fram till våra dagar och säkra årtal återfinns nere på 1500-talet – även om ”lite diffusa rötter” sägs kunna preciseras till 1300-talet. I slutet finns en numrerad antavla, som med en annan grafisk utformning kunde gett bättre överskådlighet. Jag skulle också gärna sett ett personregister – om jag nu skall anmärka på något i denna inte bara för släkten Göthe mycket läsvärda bok.

Recensionen har även varit införd i Wermlandiana (red.anm.)

Eva Fredriksson

Värmlands Släktforskarförenings hemsida