2013_23

Hannibals eld

En bok av Mats Johansson. Utgivare: Löntorpet Produktion, 2012. 370 sidor, pris: 265 kr inkl. porto. ISBN: 978-91-980120-0-2. Beställes från: Löntorpet Produktion, pg 63 87 95-5 eller via hemsidan: www.lontorpet.se.

Genom bokens 370 sidor får man följa sex knektar på Löntorpet i Långseruds sn, Nordmarks kompani från 1689 till 1754. Författaren har lagt ner stor möda på att i detalj redogöra för alla kommenderingar, mönstringar etc.

De släktforskare som har värmländska knektar bland sina anor – och i synnerhet de vars anor ingick i Nordmarks kompani – har mycket att hämta i boken.

De militära arkiven är ju enormt omfattande och för de som inte själva vill leta sig igenom allt, kan det vara tacksamt att åka snålskjuts på någon som tagit sig den tiden. Vill man sedan själv gå in i primärmaterialet, kan man tack vare uppgifter i boken snäva in området för sitt sökande.

För denna prestation ger jag författaren min fulla uppskattning. Däremot är jag lite tveksam till personteckningen.

Jag har full förståelse för ambitionen att levandegöra knektarna men jag hade nog föredragit en stramare hållen inlevelse. I brist på fakta har författaren tolkat in egenskaper och tankar som i och för sig är möjliga men sannolikheten för motsatsen är lika stor. För att exemplifiera min synpunkt väljer jag att citera en mening på sidan 260. ”Sannolikt räds inte heller Peder de faror ett krig innebär, utan viljan att försvara fosterlandet och gå kungens vilja till mötes är stark.”

Åke Hörnqvist

Värmlands Släktforskarförenings hemsida