2013_22

Pionjärer, kavaljerer och fattiga bönder

Redaktör Jon Räftegård Karlstads Kommunarkiv, 2012 350 sidor, inbunden ISBN 978-91-637-1763-5 Försäljs bl a av Arkivcentrum och Karlstads Kommunarkiv, tel 054-540 25 16.

I år är det 150 år sedan det lokala självstyret lämnade sockenstämmor/magistrater för att inrättade sig i den nyordning som Sveriges riksdag hade beslutat året innan beträffande den lokala förvaltningens organisation.

För att uppmärksamma detta har Karlstads kommun utgivit en antologi där författarna har hämtat stoffet till sina uppsatser ur det egna arkivets källor. Några av dessa har gett mig som släktforskare en del uppslag och tankeställare.

Först och främst är det Jon Räftegårds drygt 100-sidiga redogörelse för den lokala självstyrelsens första år i de kommuner som sedermera kom att läggas ihop med Karlstads kommun.

Han använder fyrktalslängderna för att komma den lokala beslutseliten in på livet; vilka yrken hade de?; hur såg deras ekonomi ut?; till vilka förtroendeuppdrag blev de valda? Bilden kompletteras sedan med en analys av protokollen för att utröna vilka personer som hade den egentliga makten.

Peter Olausson har valt att skärskåda ”Fattigdomen på den svenska landsbygden – exemplet Väse år 1869”. Att han valt det ämnet har nog fallit sig ganska naturligt, eftersom fattigvården utgjorde ett dominerande inslag bland de ärenden som avhandlades ute i de olika landsortskommunerna. Valet att studera just 1869 har säkert också dikterats av omständigheterna. Den sista stora missväxtperioden i Sverige inträffade ju åren 1867-69.

Uppsatsen belyser på ett pregnant sätt den misär som de vanlottade levde i. Även om innehållet till alla delar är baserat på kalla fakta, kan man inte undgå att göra sig en livlig föreställning om de fattigas eländiga tillvaro.

I antologin ingår också bidrag från Thomas Kvarnbratt, Johan Samuelsson, Per-Ola Åström, Erik Wångmar samt Lena Fjellborg. Eftersom deras artiklar inte innehåller något material med släktforskningsanknytning, väljer jag att inte närmare beröra dem.

Åke Hörnqvist

Värmlands Släktforskarförenings hemsida