2012_43

Svenska järnstämplar

Den idoga Föreningen för Smedsläktsforskning (FFS) gav för några år sedan ut en CD med uppgifter om ca 2700 svenska järnstämplar från ca 1000 verkstäder och bruk.

Skivan bygger på en liten bok, som 1918 gavs ut av Patent- och Registreringsverket och som innehåller bilder av alla dessa stämplar, samt en förteckning över de företag, som använde dem. Det hela är intressant, och kan vara till hjälp för den, som t.ex. hittar stångjärn i något renoveringshus, och då med hjälp av denna skiva kan datera järnet.

Skivan kostar 150 kr för den som inte är medlem i FSS. Deras nya webadress är www.smedforskning.se.

Värmlands Släktforskarförenings hemsida