2012_11

Allt har sin tid

Glimtar från Sunne kyrka, Prostgården och Stora arrendegården

Författare: Mai Hedin Norlén & Söner, tryckt i Lettland 2011. ISBN 978-91-86859-31-2. 203 sidor, illustrerad, kartor. Boken kan köpas i Sunne hos Fernlöfs bokhandel, COOP samt Kvarngatans tobaksaffär. Upplysning om ytterligare försäljningsställen fås på tfn 054-870949. Pris 275 kr.

Mai Hedin är en flitig skribent som tidigare utgivit tre böcker om Askersby i Sunne socken. Och nu har denna bok kommit som handlar om liv och verksamhet i och omkring Sunne kyrka, Prostgården och Stora arrendegården.

Författaren har dokumenterat området med hjälp av kartor, brandförsäkringsbrev, kyrko- och sockenprotokoll m m. Hon har därmed velat berätta för nuvarande och kommande generationer något om vad som har utspelat sig i denna del av Sunne som nu har förvandlats till begravningsplats och villasamhälle.

Ett kapitel ägnas kyrkan som brann 1886 och efter återuppbyggnad stod klar 1888. Den är faktiskt större än domkyrkan i Karlstad! Sedan följer något om kyrkogården, prostgården och kyrkoherdarna samt prosten som jordbrukare.

Det längsta kapitlet i boken ägnas Stora arrendegården. Det var namnet på det utarrenderade jordbruket som tillhörde Prostgården.

Från sin egen tid på den gården har författaren haft tillgång till dokument och personliga minnen som hon generöst delar med sig av.

Förutom Mai Hedin själv har några andra skribenter också bidragit till innehållet i boken.. Martin Håkansson har skrivit om sin tid som arrendator på arrendegården. Olle Gustafsson och Kerstin Meric har skrivit om småindustrierna på Torvnäs söder om prostgården. Men även citat ur Göran Tunströms böcker illustrerar livet på området. Som barn bodde nämligen Tunström i en numera nedbrunnen komministerbostad strax intill arrendatorns.

Av särskilt intresse för släktforskare torde vara kapitlet om torpen på Prostskogen. Dessa var inte mindre än nio stycken till antalet. Till varje torp finns en karta samt litet om folket som bott på stället.

Klockare och Klockargården har fått ett eget kapitel liksom ”Undervisning, fattigvård och väckelse”.

Kanske någon släktforskare i sitt sökande träffat på det barnhem som fanns i socknen och som i korthet omnämns i boken. År 1867 bodde där 15 flickor i åldern 6 – 18 år. Härifrån finns bokföringen bevarad i Domar Skaftes arkiv på Arkivcentrum i Karlstad.

Boken är rikligt illustrerade med mängder av kartor och fotografier varav de äldsta är från 1860- och 1870-talen och som aldrig tidigare publicerats.

Släktforskare, som har sina rötter i Sunne, har säkerligen ett och annat guldkorn att hämta här. Men även den som inte har några bindningar till trakten lockas till läsning, inte minst på grund av det rikhaltiga bildmaterialet.

Till boken finns en hemsida på Internet innehållande bl a personregister. Adressen är www.lenfre.se/alltharsintid.

Lars Gunnar Sander

Värmlands Släktforskarförenings hemsida