2011_42

Karlanda socken

Boken kostar 500 kronor + porto och kan beställas från Håkan Unneberg, Västra Bön Udden, 672 93 Årjäng, tel. 0573-50108 eller e-post hakan.unneberg@hotmail.com 

Karlanda har fått sin sockenbok När det här skrivs så är det en knapp vecka kvar till försäljningsstarten för Karlandas sockenbok. Så rubriken stämmer för er läsare, men inte för mig, som fortfarande är lite nervös för hur allt skall gå. Tre års intensivt arbete och några decenniers förarbeten står därvid inför sin fullbordan.

Litteraturen om Karlanda har varit torftig. Det finns några få tryckta skrifter som handlar om Karlanda, och förhållanden i socknen berörs förstås i annan litteratur om landskapet. Men till skillnad från grannsocknar som Silbodal, Holmedal, Töcksmark, Östervallskog och Blomskog så har det tills nu inte funnits någon samlad sammanställning över socknens hela historia och samtid.

Drömmen om en sockenbok fanns redan på 1970-talet, och en tanke var att ge ut en bok till kyrkans 200-årsjubileum 1978. Så blev inte fallet, men det fanns ett levande intresse i bygden för att skriva lokalhistoria.

Två av de aktiva var telearbetaren och skribenten Ivan Nilsson, som givit ut fyra böcker med lokala teman och skrivit ett stort antal artiklar, och Esaias ”Esse” Dahlin, lärare och präst, som i början av 2000-talet började sammanställa bilder och berättelser från socknens 28 hemman i sammanlagt 3000 sidor med text och bilder. Esses hemmanshäften fanns att läsa på Sommarcaféet Våfflan i Hämnäs.

Våren 2008 började Karlanda byalag under sin nyvalde ordförande Håkan Unneberg att planera för en sockenbok. Peter Olausson besökte socknen för att inspirera och ge råd, och en inventering gjordes av vad som Esse, Ivan och andra tidigare skrivit och vad som skulle behövas utforskas mera. Håkan Unneberg tog rollen som projektledare och började tillsammans med hustrun Kerstin att inbjuda till regelbundna träffar. Karlanda byalag kom att bli huvudman för boken, men det var ett uttalat mål att försöka involvera många olika föreningar och enskilda i projektet.

Två skrivarnamn som kan nämnas förutom Ivan och Esse är Erik Ulriksson och Erik Nilsson. Erik U har skrivit om Karlandas kommunala historia, skola och nöjesliv, medan Erik N, född, uppvuxen och ännu sommarboende på Skansen i Hämnäs, lärare i Söderköping och läroboksförfattare ansvarar för kapitel om emigrationen, storskifte och en samlad bild av Karlandas historia i det stora sammanhanget. Medarbetarlistan omfattar ca 50 personer. De flesta av dessa är födda och/eller boende i socknen.

Genom Erik Nilsson, min kollega i Söderköping, kom jag själv med i bokarbetet. Det har varit fascinerande att få lära känna en bygd på detta sätt. Tillsammans med Birgitta och Pia Ivansson (ej släkt) har jag ingått i redaktionskommittén. Vi har läst bokens texter om och om igen… Birgitta har arbetat med bokens layout, tillsammans med Daniel Markstedt på Svanqvists Tryckeri i Årjäng.

Vad innehåller då boken? Ja, allt mellan stenåldersfynd från 7000 f.Kr. till 2010-talets småföretagare kan man säga.

Boken är på ca 570 sidor och vi har tillåtit oss att vara utförliga för att försöka ge en så nyansrik bild av Karlanda socken som möjligt. Det finns självfallet viktiga saker som inte kommit med, och annat har kanske fått alltför mycket plats. Det får läsaren bedöma.

Tonvikten ligger på 1800- och 1900-talen. Boken har ett person- och ortregister, något som krävt en del arbete men som vi tror kommer att förhöja bokens värde, särskilt för släktforskare.

Vi är också glada att Esse och Ivan får se boken klar. Esse fyllde i juni 94 år men är ännu aktiv som lokalhistoriker. Så sent som den 1 november i år deltog han i presentationen av boken på Årjängs bibliotek.

Boken är en stor satsning för Karlanda byalag. En del bidrag har inkommit genom olika företag, fonder och stiftelser men också från enskilda personer. Nu hoppas och tror vi att det här skall bli årets julklapp i Karlanda med omnejd, men vi hoppas också att det skall intressera karlänningar och karlandaättlingar i förskingringen. Vi hoppas också att boken skall vara av intresse för den allmänt värmlandsintresserade, och kanske inspirera andra att utforska sina socknar.

Carl-Johan Ivarsson

Värmlands Släktforskarförenings hemsida