2011_32

Gustavsström med omgivningar

243 sidor, inbunden, illustrerad Gåsborns hembygdsförening. ISBN 978-91-633-8887-3. Pris 330 kr. Kan beställas av Bo Eriksson Tel. nr. 0590-15149, 0590-23051.

För snart 25 år sedan inleddes ett imponerande dokumentationsarbete av hembygdsföreningen i Gåsborn. Under alla dessa år har en grupp – som ursprungligen bestod av dryga 20-talet personer – arbetat med att kartlägga alla fastigheter och de personer som bott i Gåsborns socken från slutet av 1800-talet fram till våra dagar. Arbetet har hela tiden letts av Bo Eriksson, vilken även svarat för sammanställning och kontakt med tryckerier och sponsorer.

Efter den inledande publikationen ”Resultat från cirkelarbete i Gåsborn”, 1991, med fokus på lokala ekonomiska och sociala organisationer, har gruppen utkommit med ytterligare fyra böcker men i dessa har gårdarna och folket stått i centrum. I och med deras senaste ”Gustavsström med omgivningar” har gruppen nått resans slut; här redovisas den nordligaste delen av socknen.

De första inbyggarna antas ha kommit under 1500-talet och då var det troligtvis finnar som kom först. År 1686 blev Hällefors silververk – via ett kungligt donationsbrev – ägare till markerna på båda sidor om Svartälven, d v s stora delar av det som idag är nordöstra delen av Gåsborns socken. Brukarna av fastigheterna har därför varit torpare med viss skyldighet att utföra dagsverken åt bruket i Hällefors. Det är först i slutet av 1900-talet som de boende haft möjlighet att friköpa sina gårdar.

Redovisningen är pedagogiskt upplagd och rikligt försedd med bilder såväl i svart/vitt som i färg. Många personer presenteras med små korta notiser. En som jag gärna skulle vilja veta lite mera om är Karl Nilsson, även kallad ”Jätten”. Av bilden att döma bör han ha varit uppåt 210 cm i strumplästen. Om kraftkarlar brukar det ju ofta finnas en rik flora av historier. Men Karl gick ur tiden i ganska unga år, så han har förmodligen inte hunnit med så många kraftprov. Boken avslutas föredömligt med ett register över alla som bott i området.

Jag utgår från att boken är var mans egendom i Gustavsström och tillsammans med de övriga böckerna har nuvarande och kommande Gåsbornsbor fått en förnämlig källa till kunskap om de som tidigare bott och verkat i socknen.

Åke Hörnqvist

Värmlands Släktforskarförenings hemsida