2011_21

Bondeminnen, mina och andras i Mellerudstorp

Bertil Olsson – Bondeminnen, mina och andras i Mellerudstorp. 164 sidor, inbunden, illustrerad. Eget förlag 2010. ISBN 978-91-978156-3-5. Pris 200 kr. Kan beställas hos författaren på tfn 054-539121

Författaren, som är mångårig medlem i Värmlands Släktforskarförening, har varit verksam som lantbrukare på Gustavsbergs gård i Nors socken.

Lustigt nog så definierar inte författaren inledningsvis begreppet Mellerudstorp. Det är först inuti texten om mjölkproduktion på sidan 8 som den med trakten obekante läsaren får veta att Mellerudstorp är samlingsnamnet för 21 gårdar belägna i ett område några kilometer öster om Edsvalla tätort. Och en av dessa gårdar är det ovannämnda Gustavsberg.

Alla släktforskare torde väl ha övervägande bönder bland sina anfäder. Men i och med industrialiseringen så får man vanligtvis gå tillbaka, som i recensentens fall tre generationer, innan man träffar på en genuin lantbrukare bland sina anfäder. De flesta har väl därför tappat kontakten med modernäringen och hur vardagslivet ter sig för dess utövare. Ur den synvinkeln utgör den här boken en intressant och nyttig läsning.

På de bondgårdar i gamla tider, som vi släktforskare lär känna i vår forskning, vimlar det av folk förutom bonden och hans hustru. Det är söner, döttrar, mågar, svärdöttrar, drängar, pigor och diverse hjon av olika slag. I dag är det väl oftast bara ägaren och hans hustru som sköter gården, möjligen med någon inhyrd hjälp i skördetider. Det här har möjliggjorts tack vara mekaniseringen av lantbruket, som Bertil Olsson beskriver på ett talande sätt. Man inser vid läsningen att dagens lantbrukare måste vara något av en tusenkonstnär och tekniskt snille för att klara av alla traktorer, skördetröskor mm där en viss underjordisk potentat städigt ser till att dessa krånglar och går sönder. Och man undrar hur bönderna orkar med alla ombyggnader, nyinstallationer och omläggningar av produktionen som Bertil skildrar?

Av speciellt intresse för släktforskare, som har sina anor i denna trakt, är beskrivningarna av de olika gårdarna. Här anges ägare, areal, jordart samt när gården kom i respektive släkts ägo. Dessutom visas ett foto av mangårdsbyggnaden. De flesta gårdarna har kommit i ägarens eller dennes släkts ägo i ganska sen tid. Två gårdar, Humletorp och Lilla Skane, uppges dock vara släktgårdar sedan 1700-talet. I övrigt är det utvecklingen under 1900-talet som skildras ur många olika aspekter. Det är alltifrån kommunikationer till händelser under andra världskriget, böndernas intresseorganisationer och livets högtider

Bertil Olsson skriver lätt och ledigt. Man börjar till exempel att läsa ett avsnitt i boken med tanken att det här kan jag nog hoppa över, men till sin egen förvåning finner man att man fångats av texten och läst det hela till slutet. Inte minst det rikhaltiga bildmaterialet gör boken lättläst och intressant Det vimlar av folk på trakten sida upp och sida ner, men tyvärr saknas ett personregister.

Det behöver väl inte sägas, men den som har sina rötter i den här trakten bör naturligtvis skaffa den här boken. Men även den som är allmänt intresserad av lantbruk torde gissningsvis ha ett och annat att hämta här.

Lars Gunnar Sander

Värmlands Släktforskarförenings hemsida