2009_12

Älvsjöhyttan

Den livaktiga studiecirkeln i Gåsborn har nu verkat i 20 år och ifjol gav de ut sin femte bok. Detta senaste opus behandlar gårdarna i Älvsjöhyttan med omnejd, belägna i den nordöstra delen av Gåsborns socken.

Boken, som är på 320 sidor, innehåller inte bara nu befintliga boställen. Man har även tagit med ödetorp och husgrunder. I de senare fallen är grunderna uppmätta och avritade.

Alla befintliga byggnader är fotograferade och för varje fastighet (även för de som idag är borta) finns detaljerade uppgifter om fastigheternas ägare och/eller brukare och andra – pigor och drängar – som bott i husen under slutet av 1800- och 1900-talet.

Boken avslutas med ett register som omfattar i det närmaste 2.500 personer.

Intresserade kan kontakta bokens redaktör Bo Eriksson. Telefon: 0590-15149, e-post: bo.eriksson5@telia.com.

Åke Hörnqvist

Värmlands Släktforskarförenings hemsida