2008_41

Skatterna i Ekshärads och Råda socknar under 1500-talet

Lars Erik Westlund. 230 sidor, Spiralbindning. Pris 250 kronor + ev. porto. Kan beställas hos författaren, adress: Bäckvägen 2, 683 34 Hagfors eller tel. nr. 0563 -71022.

I min enfald har jag trott att dagens komplicerade skattesystem är ett sena tiders barn. För mig har den äldre skattelagstiftningen förefallit relativt okomplicerad, såsom den framträder i jordeböcker och mantalslängder. Men efter att ha läst Lars Erik Westerlunds ”Skatterna i Ekshärad och Råda socknar under 1500-talet” är jag fullt på det klara med, att den fiskala uppfinningsrikedomen i äldre tider varit minst lika utvecklad som dagens – ja, kanske t o m ett snäpp värre eller vad sägs om följande uppsättning av skattetyper:

– Årliga räntan
– Matgivepenningar
– Fodringar
– Kvarntullpenningar
– Lagmansräntan
– Tingsgärden
– Tavernapenningar
– Kyrkans tionde
– Extraskatter (ofta för olika krigiska ändamål)

Alla var inte i bruk samtidigt eller ens samtidigt i hela riket. Dessutom gällde särskilda regler för frälsehemman och deras landbor samt kyrkans folk.

När man läser Westerlunds imponerande kartläggning, får man också indirekt en inblick i skatteindrivningens vardag. Det är lätt att föreställa sig de mängder av oxkaravaner som drog fram genom Sverige. Under åren 1564-68 inlevererade Västersysslets fögderi (Fryksdals, Gillbergs, Jösse, Nordmarks och Älvdals härader) inte mindre än 2.037 oxar och 98 kor. Det blir i snitt 509 oxar och 25 kor per år.

Om man till detta lägger att många andra fögderier säkert hade lika stora leveranser till Stockholm eller andra kungliga slott, gårdar och borgar, måste de stora oxdrivningarna ha varit en mycket vanlig syn ute på dåtidens vägar eller kanske rättare sagt kostigar.

Oxarna var dock bara ett av de tillåtna betalningsmedlen. De vanligaste var pengar, oxar, spannmål, järn, skinn tjära och smör. För att kunna omvandla de senare till pengar måste fogdarna ha bedrivit en omfattande handel på det lokala planet.

Ur ett strikt genealogiskt perspektiv är det den detaljerade redovisningen av de enskilda skatteadministratörerna som är av störst intresse. Tacksamt nog finns ett alfabetiskt personregister över dessa. Det omfattar 630 personer.

Åke Hörnqvist

Värmlands Släktforskarförenings hemsida