2008_31

En titt på Filipstads bergslag

Några människor…
Och deras gruvor,
DVD-film (40 min) av Staffan Jofjell 2008. Beställs från denne på e-post s.jofjell@telia.com. Pris 150 kr + porto, totalt 165 kr.

Denna film bygger mycket på fotografen Mats Holmstrands fotografier, filmer och ljudinspelningar från 1970-talet, som Staffan Jofjell haft som grundmaterial för nya besök i Nordmark och dess gruvbygd.

Det ger en bild av det hårda gruvarbetet förr, som förstås var ännu värre i äldre tider. Detta framgår av intervjuer med gruvsmeden Sven Emil Strandh (1883-1978), vilken som ättling till generationer av gruvarbetare, kunde berätta om villkoren på 1800-talet och hur arbetarskyddet förbättrades under 1900-talet.

Den sista gruvan i Nordmark stängdes 1980, trots att det fanns gott om malm kvar, men konkurrensen från de stora dagbrotten i Sydamerika och Australien blev övermäktig. Nu med en omättlig efterfrågan på stål från Indien och Kina och därmed stigande malmpriser har funderingar väckts om att åter börja utvinna den svenska malmen.

Om detta realiseras är en helt annan sak, men det skulle förstås bli en nytändning i många avfolkningsbygder som Nordmark.

År 1900 med flera gruvor i arbete bodde det ca 2500 invånare i socknen, och nu är siffran någonstans runt 250 invånare. Då fanns minst fem affärer i socknen, nu finns ingen.

Intervjuerna är roliga att lyssna på, även bortsett från faktainnehållet, då de återger den gamla genuina dialekten, som nu stor del är borta. Denna film, som har ett rimligt pris, är förstås ett fynd för alla med rötter i Nordmark och för alla med intresse för gruvhistoria.

Elisabeth Thorsell

Värmlands Släktforskarförenings hemsida