2007_12

Brunskog och Mangskog

Har du anförvanter från ovanstående socknar, är du att gratulera. Den flitige forskaren Sven Haage har sammanställt sitt mångåriga arbete med befolkningsuppgifter i hans hemtrakter för perioden 1503 – 1761. Verket omfattar 876 tättskrivna A4-sidor med uppgifter om drygt 30.000 personer. Källorna utgörs främst av längder för skatte- och utskrivningsändamål kompletterade med uppgifter ur domböcker från Jösse, Fryksdalen och Gillberga härader.

Vill du veta mer om innehållet, kan du kontakta biblioteken i Arvika och Karlstad samt Arkivcentrum. Fråga efter ”befolkningsboken.”

För de som vill skaffa sig ett eget exemplar, kommer det att finnas möjlighet att köpa en CD-ROM-skiva. I det här sammanhanget finns det även anledning att påminna om ett annat arbete, som Sven också ”släppte” under förra året: Brunskogs församlingsbok 1688 – 1720. Den finns till försäljning i en diskettvariant.

Just nu håller Sven på med en befolkningsbok omfattande Boda och är också involverad i en församlingsbok för samma socken. I den senare står Karin Karlsson för huvuddelen av arbetet. Båda verken beräknas vara färdiga inom ett år. För prisuppgifter och/eller beställning får du ringa Sven på tel. 0570-53138 eller mejla honom på sven.haage@spray.se

Åke Hörnqvist

Värmlands Släktforskarförenings hemsida