2007_11

Fotograf Ludvig Åberg

Claes Åkerblom: Berättelsen om en fotoateljé i Säffle 1890-1957. Åmål 2006. Inbunden, illustreras. Beställes från författaren, tel 070-6505706 eller 0533-14535 eller e-post familjen.akerblom@telia.com

Som framgår av titeln var fotografen Ludvig Åberg verksam i Säffle under 67 år. Efter sig lämnade han ett stort antal glasplåtar som efter diverse öden så småningom till stor del hamnade i Säffle kommuns ägo. På 300 sidor har Claes Åkerblom samlat 800 av Ludvig Åkerbloms 35 000 bilder. Åkerblom skriver att ”Det är ett urval som visar fotokonst, modets växlingar och personer som satt sina spår på de mest skiftande vis. Det är en kronologisk berättelse om Säffle och säfflebor under 67 år.” Men den här boken är så mycket mer.

För det första ger Åkerbloms inledande sidor intressanta inblickar i fotografens liv och yrkesverksamhet under denna långa tidsperiod. Fotograferingen, framkallningen och retuscheringens alla moment beskrivs utförligt.

För det andra är boken en guldgruva för den genealogiskt intresserade med rötter i eller anknytning till Säfflebygden. Det är den tack vare de detaljrika bildtexterna som åtföljer varje bild. Åkerblom har tydligen inte lämnat någon möda ospard för att dokumentera så långt som möjligt vad bilderna visar. Det är inte bara namnuppgifter som ges utan små livshistorier om de avporträtterade personerna. Som diktaren, nykterhetskämpen, uppfinnaren och konditorn Carl Anders Rohdin. Här avbildad med reklamskylt för den egna patenterade läskedrycken Mandelbrus. Rohdin var enligt uppgift den förste svenske mottagaren av förtjänstmedaljen Litteris et Artibus. Anledningen ska ha varit en hyllningsdikt från konditorn till Carl XV:s kröning. Rohdin var verksam i Säffle kring sekelskiftet 1900, gift med en kilaflicka, Anna Stina Eriksdotter, syster till Västeråsbiskopen Nils Lövgren. Enligt ryktet var konditorn dessutom släkt med cirkusfamiljen Rohdin och den legendariske Brazil Jack.

Ett annat exempel är en bild från 1898 på studeranden Johannes Björlin, utrustad med vandringsstav och portör. Våren 1902 skulle han avlägga studentexamen vid läroverket i Karlstad. Höstterminsbetyget var idel stora A.n. Trots sin ungdom skrev han redan avancerad poesi, prosastycken och till och med ett par dramer. Men den lovande framtiden bröts. På nyåret 1902 tog han sitt eget liv med ett revolverskott. Detta är bara två exempel på alla de skiftande livsöden som drar förbi på Åbergs bilder och med Åkerbloms bildtexter.

Men det tredje och för mig allra viktigaste är att boken inte stannar vid att vara en historik över Säffle. Bildmaterialet och Åkerbloms texter blir till en historik över ett Sverige i omvandling. Alla sidor av livet finns dokumenterat. Här skildras industrialisering och nybyggnation från 1890-talet och nästan ända fram till vår egen tid. Folkrörelsesverige träder fram på bilder med frikyrkor, nykterhetsloger och politiska partier. Dagligt liv i herrgårdar, borgarhem och torpställen skildras. När en förstklassig automobil passerar Säffle år 1906 är Åberg på plats och förevigar händelsen. Femtio år senare avbildar han Säffle bilskolas tre övningsbilar med körskolelärarna i den tidens uniform.

Ett avslutande namnregister underlättar för läsaren som söker efter en speciell person. Men det är en njutning att bara bläddra fram och tillbaka i boken och försjunka i livshistorier, tidsbilder och låta sig förflyttas till en svunnen värld.

Säfflebygden är att gratulera till att få denna unika dokumentation gjord och författaren Claes Åkerblom ska harangeras för en kulturgärning utöver det vanliga.

Erik Nilsson

Värmlands Släktforskarförenings hemsida