2006_44

I Fryksdalen

Sammandrag av Fryksdals härads dombok 1741-1750, sammanställd av Gunnar Almqvist, utg 2006 av Östra Emterviks Hembygdsförening, hft, 801 s, div register, ISBN 10:91:631 9523-2. Pris 300 kr + porto 60 kr. Beställs från Leif Östlund 054-21 07 85, 0565-330 83; leos@glocalnet.net.

Äntligen är Gunnar Almqvists storverk fullbordat, och den sista delen av hans domboksregister ute hos de väntande forskarna. Den här boken, som omfattar den kortaste tidsperioden, är den mest omfattande, beroende på att protokollen blir mer och mer innehållsrika ju närmare vår tid vi kommer. Också var det svårt att hitta sin försörjning, så det kunde ju kanske löna sig att försöka börda någon liten jordbit som farfars syster sålt från släkten. Och inte heller kunde man tillåta att grannens fä plöjde genom gärdsgården och gjorde sig goda dagar på den egna vallen. För att inte tala om sabbatsbrott och fylleri på allmän landsväg, och mycket annat som man möter i denna högintressanta bok.

Elisbeth Thorsell

Med recensentens tillstånd saxat ur Vi Släktforskare 2006/8

Värmlands Släktforskarförenings hemsida