2006_43

Väse kyrka under fem århundraden

Sigvard Boström. Tryckt 2006. 242 sidor, ringbunden, illustrerad. Beställes från Sigvard Broström, Brosätter 317, 660 57 Väse, tel. 054-86 10 55, e-post sigvard.bostrom@telia.com

Om den ovan nämnda boken om Stavnäs kyrka är påkostad i formen och ibland något sparsmakad när det gäller innehållet, så gäller inte detta för Sigvard Boströms mycket utförliga historik över Väse kyrka. Även om Väseboken inte har färgbilder och hårda pärmar så är den välredigerad och prydlig och har många väl återgivna illustrationer.

Sigvard Boström är välkänd för läsare av VärmlandsAnor efter att ha medverkat vid flera tillfällen under sina sex år varit suppleant i Värmlands släktforskarförenings styrelse. Förutom att forska i egen släkt så bedriver han lokalhistorisk forskning i socknarna Väse och Östra Fågelvik. Sigvard håller tillsammans med Anette Carlsson också på med att registrera kyrkböckerna för Väse.

Sigvard Boström har under en följd av år samlat material om Väse kyrkas historia. Det finns sedan tidigare en del litteratur om Väse, där Louise Tham beskrivit kyrkan i Värmlands museums serie. Beskrivningen är dock kortfattad, särskilt när det gäller äldre tid. Detta faktum gäller också de böcker som skrivits om Väse socken. Nu har det blivit dags att låta den intresserade allmänheten ta del av Sigvards rön.

Väse kyrka byggdes 1758-62 efter ritningar av arkitekten Johan Eberhard Carlberg. Det nuvarande tornet byggdes år 1794. Kyrkan är typisk för sin tid men är ovanligt bred, hela 22 meter. Den äldre kyrkan var av sten, och beskrevs 1692 som ”stoor”, säkert i jämförelse med grannsocknarnas kyrkor. Den allra äldsta kyrkan var enligt Erik Fernow en träkyrka. Väse var ”moderkyrka” i Väse härad och har ända till 2005 haft sin egen kyrkoherde. Annex var tidigare Alster och Östra Fågelvik. Vid det senaste årsskiftet bröts den månghundraåriga traditionen när Väse förenades med den tidigare annexförsamlingen Östra Fågelvik till Väse-Fågelviks församling. Östra Fågelvik har växt om Väse befolkningsmässigt.

Den vetgirige torde kunna få svar på alla tänkbara frågor om Väse kyrka genom att studera Sigvard Boströms bok. Det gäller inte bara kyrkobyggnaden i sig och inventarier. Även personer med anknytning till kyrkan skildras, framför allt präster men också klockare, kantorer och kyrkväktare.

Väse kyrka har en av Värmlands mest intressanta orglar, byggd av J. N. Söderling 1856-58 och senare restaurerad. Orgeln behandlas utförligt i flera artiklar. Även körverksamheten får sin skildring. Inom dessa områden så har Sigvard fått bidrag från andra författare.

Man läser knappast Sigvard Boströms bok om Väse kyrka i ett svep. Men det är knappast meningen. Beskrivningen är späckad med fakta, och interfolierad av utdrag ur olika källor, mest sockenstämmoprotokoll men också stoldelningslängder, inventarieförteckningar och visitationsprotokoll. Det är en oerhörd mängd kunskap om Väse kyrka som finns samlad i boken. En karta över socknen finns också, till hjälp för den som inte är så bevandrad i bygden.

Carl-Johan Ivarsson

Värmlands Släktforskarförenings hemsida