2006_42

Stavnäs kyrka 300 år – en jubileumsbok

Ingemar Norlén (red.). Bokförlaget Norlén & Slottner 2005. 159 sidor, inbunden, illustrerad. ISBN 91-85429-10-4. Pris 200 kr + ev. porto. Beställes från Stavnäs-Högeruds församling, Stavnäs sockenstuga, 671 95 Klässbol, tel. 0570-728280 eller e-post: stavnas.samfallighet@svenskakyrkan.se

Söndagen den 29 oktober 1705 invigdes den nya stenkyrkan i Stavnäs socken. 300 år senare firades jubileet med bl. a. besök av kungaparet och biskop Esbjörn Hagberg i september förra året, och till jul utkom en prydlig jubileumsbok, där historien kring kyrkbygget och vad som hänt under de följande tre åren skildras i ord och bild. Detta blad erinrade f. ö. om jubileet genom att Stavnäs kyrka fanns på omslaget på nummer 2005:2.

Minnesskrifter vid kyrkojubileer var inte ovanliga i Värmland under perioden 1920-55. Ett ofta förekommande författarnamn vid denna tid var Linus Brodin. Han beskrev i sådana skrifter kyrkorna i Degerfors, Bjurtjärn, Övre Ullerud, Vitsand, Visnum, Lysvik och Älgå. Dessutom står Brodin bakom flera sockenböcker, bl. a. om sin egen hemsocken Västra Ämtervik men också om Stavnäs. Brodins bok om Stavnäs fick en utmärkt uppföljning i den vid millennieskiftet utgivna Stavnäsboken 2000. Den senare boken har jag själv tidigare anmält i VärmlandsAnor. En av mina få anmärkningar då var den tveksamma skildringen av kyrkan.

Nu har denna brist avhjälpts genom kyrkans jubileumsbok, redigerad av journalisten och bokförläggaren Ingemar Norlén och formgiven av Anna Wånggren. Boken är rikt illustrerad, med många fotografier i både svartvitt och färg.

De ”tunga” avsnitten om kyrkans historia är skrivna av den flitige Peter Olausson. Han har skrivit om kyrkbygget och kyrkolivet i början av 1700-talet, om den märklige prosten Petrus Högvall (1743-1808) och om en visitation år 1830. Jag fastnade själv särskilt för artikeln om kyrkbygget. Där försöker också Peter Olausson reda ut härvan av fakta och sägner kring löjtnanten Knut Roos på Stömne, som i maj 1709 märkligt nog begravdes inne i kyrkan trots att han uppenbarligen begått självmord.

Den vetgirige önskar sig kanske en än mer grundligare skildring av historien. Peter Olaussons artiklar ger dock tillsammans med en sammanfattning av 1900-talet genom axplock ur kyrkorådets protokoll en god skildring av kyrkans förflutna. För 1900-talsskildringen svarar Ingemar Norlén.

Stavnäs kyrkas nutid skildras genom flera reportage, där vår tids kyrkliga verksamhet blir dokumenterad i text och bild. Stavnäs liknar många värmländska bygder genom att uppslutningen kring kyrkan är stark, men att det inte är lätt att engagera folk i gudstjänstliv och förtroendeuppdrag. Boken andas dock en viss optimism inför framtiden. Ett för mig tidigare okänt faktum var att Stavnäs kyrka äger en ö i Vänerns skärgård, Sandön i närheten av Sjögerås i By.

Vi får hoppas att jubileumsboken kan stärka intresset för Stavnäs kyrka och dess rika historia, både bland människorna i den egna socknen men också bland Stavnäsättlingar i förskingringen.

Carl-Johan Ivarsson

Värmlands Släktforskarförenings hemsida