2005_11

Vägen till Lindsborg

Little Sweden, USA. Alf Brorson. Om platser och människor i Smoky Valley, Kansas. 294 sidor, häftad, illustrerad. A-Ö Handelsbolag, Torsby 2004. ISBN 91-973468-8-8. Pris 250 kronor + ev. porto. Kan köpas på Emigrantregistret i Karlstad eller beställas från Alf Brorson, Box 156, 685 24 Torsby, tel 0560-12828 eller e-post alf.brorson@edu.torsby.se 

Namnet Alf Brorson är välkänt för alla läsare av tidskriften Bryggan, utgiven av Samfundet Emigrantforskningens Främjande, en stödförening för Emigrantregistret i Karlstad. Han tillhör redaktionen och är den flitigaste medarbetaren.

Under årens lopp har Alf Brorson inte bara flitigt publicerat artiklar utan också 24 böcker (enligt listan i denna bok) av varierande tjocklek. Några hör samman med hans gärning som gymnasielärare i engelska och svenska men till antalet flesta handlar om svenskamerikansk historia, framför allt kyrkohistoria. Sedan 1993 har Brorson gjort ett flertal resor till staden Lindsborg i Kansas, och det har resulterat i upplevelser ”inför vilka vare sig mitt svenska eller amerikanska ordförråd förslår särskilt långt”.

Lindsborg är nämligen inte vilken amerikansk småstad som helst. Dit kom sommaren 1869 prästen Olof Olsson från Sunnemo i Värmland med sin grupp av runt 100 utvandrare. De flesta var värmlänningar. Därmed börjar Lindsborgs historia, och staden har efter hand blivit ett centrum för det svenskamerikanska livet i USA, främst genom Bethany College, grundat 1881. Idag odlar Lindsborg fortfarande sin svenskhet, i stort som i smått. Även de i staden som inte är svenskättlingar deltar i blågula aktiviteter. Kulturlivet är blomstrande, med höjdpunkter som framförandet av Händels Messias med stor kör och orkester varje vår sedan 1882 och den stora festivalen Svensk Hyllningsfest vartannat år i oktober sedan 1941. Lindsborg har också etablerat en vänortsförbindelse med Munkfors.

Om detta och mycket, mycket mer berättar Alf Brorson. Hans band med Lindsborg sträcker sig tillbaka till 1951, då hans far, komministern i Ny Bror Carlsson gjorde en forskningsresa i USA för en planerad bok om Olof Olsson.

Vissa kapitel av Vägen till Lindsborg har tidigare publicerats som artiklar i Bryggan. Ibland kan man som läsare känna att det blir en del upprepningar, vilket kan förklaras av att Alf Brorson är sin egen förläggare. Jag ogillar också den ”sorgkant” som han använt runt alla bilder, men det är en smaksak. Boken är skriven med stor berättarglädje och personligt engagemang. Många av dagens människor i Lindsborg träder fram, och även platser av emigrationshistoriskt intresse i närliggande trakter i Kansas skildras. Alf Brorson dokumenterar ett levande värmländskt och svenskt kulturarv i den Nya Världen, och det bör påpekas att boken har sitt stora intresse även ur rikssvenskt perspektiv. Det har nämligen inte publicerats särskilt många liknande böcker om svenskamerikanskt liv på svenska under ”modern” tid.

Carl-Johan Ivarsson

Värmlands Släktforskarförenings hemsida