2004_43

C. A. Gottlunds Folkmängden på finnskogarne fra 1823

Jan Myhrvold och Niclas Persson. Høgskolen i Hedmark, Oppdragsrapport nr. 3-2004. elverum 2004. ISBN 82-7671-392-0. ISSN 1501-858X. 295 sidor. Inbunden.

Vi har tidigare tipsat om de tryckta utgåvor som gjorts av Carl Axel Gottlunds uppteckningar av finska släktnamn i värmländska kyrkböcker, och senast om Anna Forsbergs och Niclas Perssons utgåva av Gottlunds förteckningar över familjenamnen på de svenska och norska finnskogarna.

Nu har ännu en av Gottlunds insatser för att bevara det skogsfinska kulturarvet i Sverige och Norge publicerats. Det är ännu en gång handlingar ur Gottlunds efterlämnade arkivmaterial, som tillhör Finska Historiska Samfundet och som är placerat i Finska Riksarkivet, som nu tolkats och blivit tillgängligt för en större allmänhet. Niclas Persson och Jan Myhrvold är båda mycket aktiva och kunniga forskare inom området. Folkmängden på finnskogarne är enligt vad Finlands riksarkivarie Kari Tarkiainen skriver i sitt förord kanske den värdefullaste delen av Gottlunds samlingar. Den möjliggör en grundlig kartläggning av de finska släkter och nätverk som bredde ut sig över de värmändska finnbygderna och närbelägna norska finnbygder. Det bör påpekas, att den täcker ett större område än de socknar där Gottlund noterade släktnamn i husförhörslängderna. Det gäller framför allt de över 800 namn som är registrerade på den norska sidan. Den uppgjordes som grundmaterial till en utredning som Gottlund levererade till de svenska ständerna år 1823, i syfte att upprätta ett finskt härad på båda sidor om riksgränsen. Själva utredningen är tyvärr försvunnen.

Uppställningen anger befolkningen i dåtida och nutida socknar och boplatser med finsk och norsk eller svensk namnangivelse. För att bara ta ett exempel så bodde det på Kösstorp eller Kössilä under Bogen, då Gunnarskogs socken, två vuxna män, en hustru, två pigor och en dräng. De tillhörde släkterna Riekinen, Haikoinen, Uotinen, Karttuinen och Soikainen. En av pigorna saknar finskt släktnamn.

Utgivarna uppger i förordet, att ”vår konklusjon er at Gottlunds navneopplysninger er av meget høy kvalitet og inneholder svært få feil”. Värdet av att trycka arbetet ökas också genom att det är försett med ett register, sorterat både på förnamn, patronymikon och släktnamn!

Boken kommer också att ges ut i Karlstads universitets rapportserie under 2005. Den norska utgåvan är inbunden, vilket underlättar när man använder boken som handbok.

Slutligen kan jag tipsa om hemsidan www.fennia.nu som innehåller mycket intressant information och artiklar om skogsfinnarna och deras släktförhållanden av Persson, Myhrvold med flera.

Carl-Johan Ivarsson

Värmlands Släktforskarförenings hemsida