2004_33

Historien om Elvenäs 1581-1934

Sven Anders Björklund. 61 sidor, A4, ill. Författarens eget förlag 2003.

Detta är en sammanställning grundad på källmaterial från hembygdsföreningen i Nor samt författarens privata arkivalier och minnen. Häftet har framställts för familjen, släkt och vänner. För den intresserade finns häftet tillgängligt i föreningens arkiv.

Hjerpetan och Önstad var fordom två gårdar i Nors socken. Från och med början av 1800-talet hade de en gemensam ägare. År 1868 tillträdde brukspatron August Almquist som ägare och då ändrades egendomens namn till Elfvenäs. Almquist sålde sedan gården 1905 till grosshandlaren Anders Peter Björklund i Karlstad. Dennes son, sjökaptenen Ragnar Björklund tog över år 1916 men drabbades av depressionen i början av 1930-talet varför gården såldes på exekutiv auktion 1934 för att slutligen år 1942 hamna i AB Cellulls sedermera Svenska Rayon AB:s ägo. Huvudbyggnaden, av den typ som återfinns på större värmländska lantgårdar, revs omkring 1960.

Författaren redogör utförligt för gårdens ägarlängd från och med 1581. Femton sidor ägnas de underliggande torpen och backstugorna samt deras inbyggare. Vidare beskrivs gårdens olika byggnader, produktion och tekniska standard.

Författarens farfar, den ovannämnde A P Björklund, var torparson från Skaraborg. Han gjorde en lysande karriär som trävaruhandlare, sågverksägare, skeppsredare och godsägare. Men även han drabbades av de svåra tiderna och dog utfattig år 1936.

Historien om Elvenäs är rikligt illustrerad med äldre och nyare foton. På ett gruppfoto från 1905 t ex ser vi patron Almquist med hustru samt 21 namngivna till gården knutna arbetare, pigor och torpare. Kanske någon av våra läsare finner en anfader eller anmoder där?

Lars-Gunnar Sander

Värmlands Släktforskarförenings hemsida