2004_22

Hemmanet Lönnskog, Långseruds socken

Lönnskogsgruppen/Sylvia Olsson. Säffle kommuns tryckeri 2003. 282 sidor (sidnumrering saknas), 86 bilder, personregister, A4. ISBN 91-631-2542-0. Kan köpas via Helena Johansson, tel: 070-3040577 helenajohansson63@hotmail.com.  

Lönnskogsgruppen bildades 1977 för bygdeforskning i norra delen av Långseruds socken. Av medlemmarna har Sune Ahlström flyttat från orten, medan Anders Lund och Gösta Olsson har avlidit. Nu är det bara Sylvia Olsson kvar att redovisa resultatet av arbetet.

I denna bok är det hemmanet Lönnskog som står i fokus. Bygden har varit befolkad sedan stenåldern. En märkvärdighet är att det funnits en medeltida kyrka eller kapell i Lönnskog. Denna togs ur bruk kring reformationen. Resterna av kyrkan grävdes ut 1959 och 1962 invigdes en klockstapel på kyrkplatsen. I 1503 års skattebok kallas bygden för ”Skogen” – ett träffande namn.

Under 1600-talet fanns förmodligen endast en gård, men vid mitten av 1800-talet finns 12 gårdar och några torp. Nu har utvecklingen vänt. 1972-74 lades de sista jordbruken ner, och numera finns endast sex bofasta. Många av gårdarna köptes in av John Bryntesson på Svaneholm i början av 1900-talet och innehavarna blev arrendatorer. En stor del av Lönnskogs skogsmark är numera i Stora Ensos ägo.

I boken skildras hemmanet gård för gård, torp för torp. Det ges utförliga uppgifter om de olika familjerna men också påfallande gott om intressanta berättelser, anekdoter och etnologiska notiser. Sylvia Olsson har själv djup förankring i Lönnskog och hon kan återberätta händelser som utspelat sig vid mitten av 1800-talet. Som ett exempel kan jag återberätta en liten historia kring Olof Persson (f 1789). Han var småbrukare och var ägare av Ängen (Änga). Där fanns fyra aplar, varav en kallades ”Tjyven”. Denna apel bar de godaste äpplena och även vid denna tid pallades det äpplen. Olof beslöt att ta tjuvarna på bar gärning och bar ut den stora ”mjölarka” (mjölkaret), placerade den i närheten av aplarna och kröp på kvällen ned och gömde sig i väntan på tjuvarna. När de kom anade de oråd, och smög sig fram och vände denna upp och ned. Olof fick sitta instängd när hans goda äpplen försvann. Detta bör alltså ha inträffat för mer än 160 år sedan! Olof blev Sylvias mormors farmors far.

Flera bouppteckningar återges i sin helhet. En mängd bilder lyfter boken. En gruppbild på 14 kvinnor vid ett syföreningsmöte med De Ungas Förbund omkring 1910-12 har alla identifierade!

Det verkar som om det mesta som är värt att veta om hemmanet Lönnskog finns med i boken. Finns det något man saknar? Ja, framför allt så saknar man sidnumreringen, något som jag kan förstå med tanke på bokens framställningssätt men det gör det något svårt att orientera sig i boken. Jag skulle gärna vilja ha med koordinater enligt Rikets nät på kartan för de olika torpen och gårdarna. Detta skulle göra det mycket enkelt för den som skulle vilja besöka platserna.

För den som har anknytning till Lönnskog eller grannhemmanen så är förstås denna bok ett ”måste”. Sylvia Olsson meddelar att det är fler hemmansbeskrivningar på gång. Vi ser fram emot dessa!

Carl-Johan Ivarsson

Värmlands Släktforskarförenings hemsida