2004_11

Carl Axel Gottlunds förteckning över familjenamn på de svenska och norska finnskogarna. En dokumentation 1817-1823

Anna Forsberg och Niclas Persson. Veidarvon 2003. ISBN 91-973064-5-2. Pris 229 kr + frakt. Beställes från Veidarvon, Box 1228, 801 36 Gävle eller e-post veidarvon@telia.com

Carl Axel Gottlund (1796-1875) behöver ingen närmare presentation för VärmlandsAnors läsare. Under sina resor 1817 och 1821 så gjorde han stora insatser för skogsfinnarna i de svenska och norska finnbygderna. Hans dagbok från resan i Värmland och Norge gavs ut första gången 1931, och de vid detta tillfälle uteslutna partierna kom med i nyutgåvan 1983.

Gottlund var ju en ung man under sina resor i Sverige och Norge och under resterande delen av sitt liv ägnade han sig åt skriftställarskap vid sidan av sin gärning som lektor vid Helsingfors universitet.

Ett resultat av hans forskningar är denna skrift, som Gottlund själv försökte publicera redan 1866. Någon tryckning blev aldrig av, och sedan dess har manuskriptet legat gömt i Finska Historiska Samfundets arkiv i Finska riksarkivet. Nu har två idoga forskare befordrat manuskriptet till trycket. Anna Forsberg är arkivarie vid Länsmuseet Gävleborg och Niclas Persson är knuten till Karlstads Universitet, men båda kombinerar sin akademiska bakgrund med ett brinnande intresse för finnkulturen. De har tidigare givit ut flera källor kring skogsfinnarna men detta är det hittills största projektet. Niclas är f. ö. föreningens lokalombud för Östmark och Norra Finnskoga.

Den långa och uttömmande titeln säger väl det mesta om vad det handlar om. Det är alltså en förteckning över de finska släktnamn som förekom i de finska bosättningsområdena i Sverige och Norge. Det rör sig om hela 282 namn från Ampiainen till Öhmöinen. Alla namn har tolkats till svenska av Gottlund men det skall enligt inledningen vara ”ett kuriöst inslag”.

Som recensent blir man ju nyfiken på vad man kan hitta i en sådan bok av personligt intresse. I Mangskog härstammar jag från släkterna Laitinen och Manninen. Den förra släkten uppger Gottlund ha tidigare bott i byarna Hiirola och Viihimäki på Svärdsjö finnskog i Dalarna och att det i Finland finns Laittinen i bl. a. Jockas, Rautalampi och Nilsiä. Allt detta var uppgifter som var nya för mig. Det ges alltså upplysningar var släktnamnen förekommer i Finland. Som forskare måste undra om Gottlund någon gång tog fel? Enligt Anna Forsberg så har det bara konstaterats i några få fall.

Det har blivit en väl formgiven bok även om vi får nöja oss med mjuka pärmar. Det finns ett nygjort person- och ortregister som självfallet använder sig av modern stavning.

Det är mycket glädjande att Gottlunds verk har kunnat publiceras, och vi hoppas att utgivarna får möjlighet att genomföra fler liknande projekt.

Carl-Johan Ivarsson

Värmlands Släktforskarförenings hemsida