2003_41

Värmlandssläkten Ahlmark

Folke Ahlmark (†) och Lars Ahlmark

Uppsala 2003, 96 sid, personregister, A5. Distribution: Lars Ahlmark, Skolgatan 23, 753 12 Uppsala.

I Svenska släktkalendern 1963 anges målarmästaren i Filipstad Carl Ahlmark, född 1772, som äldste kände stamfar för släkten Ahlmark. Folke Ahlmark kunde sedan genom forskning föra släkten tillbaka ytterligare tre generationer till bergsmannen i Gåsborn Joel Larsson, född omkring 1653. Efter Folkes död har sonen Lars fullföljt släktkrönikan som nu presenteras i en liten innehållsrik bok som även lockar en utomstående till läsning.

Läsaren får följa de äldsta generationerna som var bergsmän i Gåsborn och gjutare i Rämmen. Namnet Ahlmark antogs under senare delen av 1700-talet men varur det härletts nämns inte. Ovannämnde Carl Ahlmarks son Oscar Ferdinand erhöll burskap som handlande i Karlstad år 1847. Hans rörelse utvecklades snabbt med intressen i ett antal företag. År 1872 startade han skeppsbyggeri på Kanikenäsholmen och året därpå sjösattes ångaren ”O F Ahlmark”. Men då hade Oscar Ferdinand avlidit och verksamheten övertagits av brorsonen Karl August. Efter dennes död 1901 överlät hans änka företaget till August Uppvall som varit befälhavare på ett par av rederiets fartyg.

Krönikan, som sträcker sig fram till nutid, gör även avstickare till Chile och Nordamerika där senare medlemmar av släkten tidvis varit verksamma. Tjugofem sidor upptar släkttavlor där man finner kända namn som Geijer, de Besche med flera. Några gamla foton av äldre släktmedlemmar samt det Ahlmarkska huset på nuvarande rivningstomten efter Domus kryddar framställningen.

Boken inleds med några visdomsord av självaste Goethe: So eine Arbeit wird eigentlich nie fertig. Man muss sie für fertig erklären, wenn man nach Zeit und Umständen das möglichte getan hat. Något att tänka på för varje medlem i vår förening som väntar på att publicera sina forskningsresultat i VärmlandsAnor tills han tror sig bli färdig – vilket man aldrig blir när det gäller släktforskning.

Lars-Gunnar Sander

Värmlands Släktforskarförenings hemsida