2002_33

Sammandrag av Älvdals härads domböcker 1600-1649

Jan-Erik Björk. AnCienne Förlag, Källby 2002. ISBN 91-970065-0-5. 144 sidor, A4. Person- och ortregister, kartor m. m.

Genom domböckerna kan vi ”kika genom nyckelhålet” in till våra förfäders värld. För 1600-talet så är dessa domböcker de enda källor som kan ge ”kött på benen” när det gäller den tidens värmlänningar. Men domböckerna är också en ofta svårtillgänglig och tidsödande källa. Därför är det så mycket mer glädjande när domböckerna görs mer läsarvänliga genom avskrifter, personregister eller som i detta fall, regeståtergivning eller sammandrag.

Gunnar Almqvist gav ut tre band med sammandrag över Fryksdals härads domböcker från 1600 till 1740. Jan-Erik Björk kom i utforskningen av sin älvdalssläkt till den tid, då kyrkböckerna ”tar slut”. Då valde han att fördjupa forskningen med domböckernas hjälp, och denna forskning har som han skriver i förordet, berett honom ”mången njutning genom åren”.

Nu har Jan-Erik, med hjälp av den metod som Gunnar Almqvist använt sig av i sina böcker, gjort sammandrag över samtliga mål vid Älvdals härads ting under 1600-talets första hälft. Serien börjar med vårtinget 1600, och det första målet gäller Lars i Hjältin, som ”mökränkt” Kerstin Nilsdotter ibidem. Så blandas stort och smått i en fascinerande fram till hösttinget 1649, då Karin Olofsdotter från Flaten i Järna socken efterlyser sin man Karl Eskilsson, som försvunnit efter en vandring till Värmland. De första 30 åren finns en hel del luckor i serien.

Men Jan-Erik Björk har inte bara gjort sammandrag, utan också bemödat sig om att förklara svåra ord och begrepp och på ett föredömligt sätt gjort en introduktion till materialet och dessutom redovisat sin metod. Det finns en förteckning över nämndemän, liksom statistik över vilka typer av brottmål som förekom. Störst andel (32%) handlar om personliga konflikter, som slagsmål, trätor och ärekränkning. Naturligtvis finns också både ort- och personregister, liksom kartor över området.

Det blir ett mycket högt betyg för boken, och vi hoppas förstås att författaren får tid och kraft att fortsätta sitt projekt med att också sammanfatta protokollen från 1600-talets senare hälft.

Carl-Johan Ivarsson

Värmlands Släktforskarförenings hemsida