2002_32

Parmål Värmland

Bernhard Granholm. 545 mål ur domböckerna rörande lönskalägen, hor och tidelag. Granholms Arkivtjänst HB, Grums 2001. Beställes från författaren, tel. 0555-61153 eller e-post bgm.arkiv@telia.com.

Häftet omfattar 81 sidor och enligt förordet utgör det ett utdrag ur ett urval av målen från respektive häradsrätt eller rådhusrätt. Rubrikerna på målen är i regel satta efter anklagelsen och är inte alltid en beskrivning av vad som verkligen hänt. Presentationsformerna och förkortningar beskrivs på ett bra sätt. Dominerande källor redovisas elegant och överskådligt. Innehållsförteckningen som är mycket redig omfattar 10 sidor och upptar varje i häftet ingående mål med sidhänvisning.

De härader som ingår är Nyed, Ölme, Väse, Visnum, Kil, Karlstads Tingslag, Grums, Gillbergs, Näs, Jösse, Fryksdals, Fryksdals nedre, Fryksdals övre, Karlstads RR och Kristinehamn. För att rubriken ovan skall stämma borde detta häfte ha innefattat de saknade häraderna bl.a. Nordmarks, Älvdals, Färnebo och Karlskoga härad.

Det jag saknade mest var en förklaring till och skillnaden mellan olika benämningar som t.ex. lönskaläge – hor, enfalt hor – tvefalt hor, hävdat – rått. Man letar naturligtvis efter om ens egna släktingar förekommer i häftet, vilket naturligtvis var fallet. Då upptäckte jag i parlistan ett fel på pigans förnamn vilket tyder på att man ej kontrolläst.

Det är av kuriositet att få en inblick i att det även på 1700-1800 talet fanns en omoral som straffades rätt hårt jämfört med dagens syn på samma sak. I slutet av häftet finns ett index 1700, ordnat i alfabetisk ordning och en parlista ordnad i målnummerordning. Indexet hänvisade till sidnummer men är förmodligen inte kontrolläst då flera hänvisningar inte återfanns.

Parlistan kan liknas vid ett osorterat personregister. De män som frikänts var ej upptagna i parlistan. De kunde ha varit med där med en notering om att de frikänts. Och då kunde parlistan också ha varit sorterad på mannens namn. Då hade man fått ett bra personregister.

Björn Grindegård

Värmlands Släktforskarförenings hemsida