2002_31

Ekelund från Skattebol i Ny

Kenneth Larsson. Ancestor förlag, Mangskog 2002. ISBN 91-973752-4-1. 272 sidor, A4, spiralhäftad, person- och ortregister. Pris 300 kronor. Beställes från Kenneth Larsson, Slobyn, Lyckan, 671 95 Mangskog. Tel. 0570-91405 eller e-post kenlar@algonet.se.

Kenneth Larsson har slagit till igen! I hans verkförteckning finner vi sedan tidigare fem släktböcker, tio årsböcker om hemman i Mangskog och många års verksamhet med uppdragsforskning. Denna gång har han utrett Ekelundssläkten från Ny socken i Jösse härad. Stamfadern Anders Nilsson Ekelund var född 1641 i Lunden, Kölaby socken, Redvägs härad, Västergötland. Han blev kronolänsman i Jösse härad och avled 1703 i Kyrkebyn, Arvika socken. Av de sju barnen, alla söner, blev två präster, en kronolänsman, en bonde och nämndeman och en bruksbokhållare. Två avled i unga år. Det var sonen Olof Andersson Ekelund som blev bosatt i Skattebol i Ny socken. Titeln är alltså lite missvisande för hela släkten. Boken omfattar alla kända ättlingar till Anders Nilsson Ekelund.

Ekelundsättlingarna uppvisar en stor spridning både socialt och geografiskt. En hel del ättlingar finns inom borgerliga släkter och har genom dessa fått anknytning till adliga ätter. Andra har blivit bönder och bondhustrur i Jösse härads socknar, och av deras ättlingar bor många kvar än idag. Det är dessa grenar som utretts grundligast.

För anmälaren blev det rena julafton att bläddra och läsa i boken. Tyvärr är jag själv inte Ekelundsättling. Jag hittade dock en mängd släktingar, men också en massa bekant folk i övrigt eftersom många ättlingar finns i min egen favoritsocken Gunnarskog. En del kändisar kan man också hitta. Bland dem finns sångerskan Louise Hoffsten, som också visade sig vara sexmänning till mig!

Det är naturligtvis mycket glädjande att ett sådant här storverk blir tillgängligt för den forskande allmänheten. Några små anmärkningar kan dock göras, som förhoppningsvis kan rättas till i en senare upplaga. Boken har olika titlar på omslag och titelblad, något som jag vet att bibliotekarier ogillar. Personer med ett fadersnamn som mellannamn har fått sådana namn angivna som efternamn. Förutom att det är missvisande gör det också att dessa personer blir sorterade på fel plats i personregistret. Socknar och församlingar bortom Värmlandsgränsen har i några fall fått fel namn eller sorterats på fel sätt.

Tidigare har Kenneth Larsson ibland varit väl hänsynslös när det gällt att nämna vissa känsliga uppgifter i sina släktböcker, men i denna bok finns endast någon enda sådan etiskt tveksam notis.

Utredningen bygger på den skrift med ättlingar till Anders Nilsson Ekelund som gavs ut 1916 av den originelle komministern Gustaf Karlberg i Älgå. Kenneth Larssons version omfattar över 5000 ättlingar i 1875 tabeller. I verkligheten finns det nog många fler ättlingar, och kanske kan denna utgåva ge resultat i rättningar och kompletteringar till ännu en utgåva, som Kenneth flaggar för i förordet.

Carl-Johan Ivarsson

Värmlands Släktforskarförenings hemsida