2002_23

Släkten… 2

Jan Appelquist och Elisabeth Thorsell (Red.). Sveriges Släktforskarförbund, Stockholm 2001. ISBN 91-87676-26-5. ISSN 1102-3945. Säljes genom Sveriges Släktforskarförbund, se prislista i Släkthistoriskt Forum.

1992 gavs den första volymen ut i serien Släkten… En ny volym har varit planerad sedan länge, men det dröjde till hösten 2001 innan del två kunde nå läsarna. Denna skriftserie fyller ett uppenbart behov, eftersom det inte finns någon annan publikation som liknar den inom svensk släktforskning. En redovisning av en omfattande släkt i t. ex. Släkthistoriskt Forum, eller någon liknande tidskrift, passar inte riktigt in bland andra artiklar. Antavlorna har sin givna plats i Svenska Antavlor medan Svenska Släktkalendern framför allt är tänkt som en presensmatrikel, där framför allt levande släktmedlemmar skall presenteras.

Släkten… 2 innehåller redovisningar av sju släkter av varierande karaktär. Carl Szabad beskriver två släkter Edenmark. Den ena kommer från Ed i Ångermanland och är författarens mormors släkt. Den andra släkten med samma namn är en liten släkt, där anfadern föddes i Tryserum i Östergötland. Klockarsläkten Jachæus från Österbotten fick ett fäste i Västergötland och presenteras av Håkan Skogsjö. Den allt för tidigt bortgångne Henrik Bramsjö har skildrat den intressanta släkten Lindahl från Västra Vingåker, och de med Lindahl sammanhörande Matssläkten och Skogsläkten från Utsjö i Malung.

Men den mest omfattande utredningen är den som har störst värmländskt intresse. Det rör sig om släkten Hedberg från Värmland, som den kallas, trots att den egentligen har ursprunget i Västergötland. Den mest namnkunniga medlemmen av denna släkt är karlstadsflickan Sara Stina Hedberg, mer känd som Zarah Leander. Hon pryder också omslaget till boken. Det är säkert detta som gjort, att boken anmälts på Nya Wermlands-Tidningens kultursida.

Släkten Hedberg presenteras av överstelöjtnant Jonas Hedberg, Stockholm, äldre bror till Zarah och född 1903 (!). Han är uppenbarligen ännu i verksamhet. Det visas bl. a. av att han följer den allra nyaste länsindelningen i sitt verk. Socknar som Skållerud och Frändefors anges ligga i (Vgöt) vilket i detta sammanhang inte betyder landskapet Västergötland utan Västra Götalands län.

Något som däremot inte uppdaterats är redovisningen för arkivalier. De anges tillhöra GLA (Landsarkivet i Göteborg) medan det borde ha stått VA (Värmlandsarkiv). En annan brist är att socknarna Norra Råda och Stora Kil benämns som enbart Råda och Kil.

Släkten Hedbergs stamfar är sadelmakarmästaren Lars Hedberg, som i början av 1700-talet bodde i Lidköping. Dennes sonson Lars är den som för släkten till norra sidan av Vänern. Den förste Lars anges dock här i tabellerna vara son till en bonde Anders i Västergötland, som ”bodde på en hed vid ett berg”. Man kan dock fråga sig om denne närmast mytiske gestalt har existerat, eftersom det inte finns några belägg i samtida källor för denne. I rimlighetens namn borde då denne inte redovisas i tabellerna. Dessa följer nu samma ordning som i den släktartikel som samme Jonas Hedberg redovisade i verket Svenska släkter 1949. Familjer som tillkommit sedan dess har numrerats med A, B etc.

En sak som förvånar är att det om två söner i en familj, födda 1940 och 1941, anges att de ”ej kunnat följas”, trots att dödsdatum anges för föräldrarna.

Trots dessa mindre anmärkningar, så är släktartikeln om Hedberg från Värmland mycket intressant, och de ofta utförliga biografierna ger ett extra läsvärde. De visar också att Släkten… fyller en viktig funktion, och vi kan hoppas att det inte skall behöva dröja ytterligare nio år innan nästa del kommer ut.

Carl-Johan Ivarsson

Värmlands Släktforskarförenings hemsida