2002_22

Språk- och kulturgränser i Värmland

Richard Broberg

En översikt och några synpunkter. Språk- och folkminnesinstitutet, Uppsala 2001. Häftad, 159 sid. Kartor. ISSN 0347-1837. ISBN 91-7229-011-0. Faksimil av originalutgåvan i serien Svenska landsmål och svenskt folkliv 1972. Beställes från Språk- och folkminnesinstitutet (SOFI), Box 135, 751 04 Uppsala. Tel. 018-65 21 60. E-post: registrator@sofi.uu.se

Som släktforskare får man ofta vidare intressen inom historia, kulturhistoria och lokalhistoria. Då kan en bok som denna bli av största intresse. Författaren är känd som en av de största kännarna av värmlandsfinnarnas liv, men han var också arkivarie vid dåvarande Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Hans samlingar rörande finnarna finns på Finnkulturcentrum i Torsby.

I boken presenterar Broberg dels en översikt över folkkulturen i Värmland ur ett historiskt perspektiv. Tyngdpunkten ligger dock på en omfattande översikt över de värmländska dialekterna. Främlingar tror ju ofta att det finns en värmländsk dialekt. Värmland är tvärtom ett mycket splittrat folkmålsområde. Om vi leker med tanken att det för 100 år sedan skulle ha mötts en ekshäring, en gåsboring, en rudskogabo, en fryksdaling från Östra Ämtervik, en värmlandsfinne från Nyskoga, en karlstadsbo, en jössehäring från Arvika, en nordmarking från Karlanda och en näsbo från Millesvik på Karlstads torg, så skulle dessa förmodligen ha haft mycket svårt att förstå varandra. Valet av värmlänningar är till synes godtyckligt, men dessa får representera de åtta skilda dialektområden som Broberg identifierar i Värmland, jämte den helt skilda värmlandsfinskan.

Broberg samlade in sitt material i början av 1950-talet och gav ut sin bok omkring 20 år senare. Idag har de genuina dialekterna tunnats ut till att bli endast skillnader i språkmelodi. Ordförråd och grammatik blir alltmer lika. Folk flyttar runt och dialekter blandas på de märkligaste vis. Många unga värmlänningar talar riksspråk med mycket lite av lokalfärg. Varthän utvecklingen kommer att leda vet vi inget om, men det känns då gott att en så viktig del i det värmländska kulturarvet bevarats genom Brobergs bok, liksom i Knut Warmlands nyligen utgivna värmländska ordbok.

Carl-Johan Ivarsson

Värmlands Släktforskarförenings hemsida