2001_43

Örling under 1900-talet

Av Bo Eriksson Gåsborns Hembygdsförening, Karlstad 2001, 148 s, hft, ill, kartor, 148 s, personregister. Pris 160 kr + porto. Beställes från Bo Eriksson tel 054-185584.

Genom sjön Örlingen går gränsen mellan Värmland och Västmanland. På den värmländska sidan ligger Gåsborns socken och på den västmanländska Hällefors socken. I boken behandlas Örlingsbyn och Dammsjöhöjden i Gåsborn samt Dammen och Tusenkullen i Hällefors. Tusenkullen hörde till Gåsborn fram till 1933. Totalt 28 boställen redovisas. Boken har arbetats fram av en studiecirkel under ledning av Bo Eriksson. Råmaterialet har varit intervjuer med ortsbor, litteratur och arkivstudier.

Örlingshyttan privilegierades 1629 och drevs av byns bergsmän. Den nedlades 1738, men hade dessförinnan förvärvats av Johan Olsson Berggren på Saxån varvid bergsmännen förvandlades till torpare. Avskrifter av några äldre dokument med anknytning till hyttans historia återges.

Den korta skildringen av 1900-talet torde vara typisk för en utflyttningsbygd med försvunna företeelser som t ex post, kommunikationer, affär, skola och timmerkörning.

För de 28 boställena redovisas inbyggarnas namn, födelseår, födelseort, dödsår, giften och flyttningar. Foton av utomordentligt god kvalitet återges för varje ställe. Dessa är också numrerade och därmed lätta att identifiera på kartorna i bokens början. Som ett föredöme för andra böcker som publiceras i hembygdsrörelsens regi, så är denna försedd med ett utmärkt personregister.

Lars-Gunnar Sander

Värmlands Släktforskarförenings hemsida