2001_41

C. A. Gottlunds nedteckningar av finska släktnamn i husförhörslängderna

1820-1825 för Dalby församling
1820-1824 för Fryksände församling
1819-1823 för Gräsmarks församling
1820-1825 för Norra Ny församling
1821-1827 för Östmarks församling

Varje församling i en separat del.

Anna Forsberg och Niclas Persson. Pris 169 kr (Dalby och Östmark), 139 kr övriga. Porto tillkommer. Beställes från Veidarvon, Box 1228, 801 36 Gävle. Tel. 026-66 87 10. Fax. 026-66 87 09. E-post veidarvon@telia.com

För den som forskar om finnarna i Värmland är namnet C. A. Gottlund välkänt. Framför allt gäller detta hans dagboksanteckningar, som är både faktaspäckad och underhållande läsning.

Men många släktforskare känner också till att han ”lånade” husförhörslängderna från prästerna för att däri för framtiden kunna dokumentera de finska släktnamnen. Nu har dessa anteckningar renskrivits och utgivits av trycket för att underlätta för släktforskarna. Även om det inte är fråga om något arkivfynd eller material som varit mycket svårtillgängligt, så är det ändå av stort värde att det nu finns i en källtrogen version som kan användas av både nybörjare och erfarna forskare. Förhoppningsvis kan det bidra till att öka intresset för forskning i finska släkter.

Carl-Johan Ivarsson

Värmlands Släktforskarförenings hemsida