2001_32

Knöstads hemman i Kila socken

Utgiven av Kila Östra Bygdegårdsförening, Forskargruppen.192 s., A5, hft, ill., register. Pris 100 kr. Beställes från Gunnar Jonsson, Säffle, tel. 0533-10559.

Så har den flitiga forskargruppen i östra Kila utkommit med sin 24:e utgåva på 14 år. Det nya häftet som också är det tjockaste, berör alla kända bosättningar i hemmanet Knöstad. För den som är intresserad av Kila socken i västra Värmland är Knöstads hemman i Kila socken lika självklar i bokhyllan som forskargruppens tidigare hemmansbeskrivningar.

Många har kanske ovetandes färdats rakt genom Knöstad på sin väg längs E18 från Karlstad mot Oslo. Strax efter att riksväg 45 avvikit mot Säffle passerar man den tidigare så fridfulla Knäsjön och då befinner man sig mitt i Knöstads hemman i Kila socken.

Forskargruppen har sedan 1983 successivt betat sig igenom östra Kila och det nya häftet upplyser om att man hittills klarat av Boda, Djupviken, Ölserud, Dalen, Östra Skrufserud, Östra Takene och Kärrholmen. Återstår gör Ström och Bänterud samt de små hemmanen Svanhult och Kroppåker.

Systematiskt beskriver man respektive boplats, dess uppgång och fall. Av de 65 boställena i Knöstad återstår idag endast ett femtontal. Liksom i övriga Kila har flera av torpen varit så kallade förpantningar. Stugan har byggts på ofri grund och med ett kontrakt på 49 år. Eftersom kontraktet skulle förnyas vart tionde år hann stugan ofta byta ägare flera gånger innan tiden löpt ut. På så vis är det en mängd familjer som passerat revy i Knöstad.

Långt ifrån alla har kunnat knytas till en given boplats – men alla de som bevisligen bott på ett visst torp finns nogsamt redovisade i tabeller med namn, födelseår och födelseort.  Här har man inte bara gått efter kyrkoarkivalierna utan förteckningen är, som det sägs i skriften, resultatet av ett pusslande av information även från tiondelängder, mantalslängder, lagfartsprotokoll och muntliga uppgifter. Som regel anges även varifrån familjen kom och varthän de flyttade. Ofta blir det korsreferenser till tidigare häften och på så vis kan många följa sina anfäder genom århundraden.

Östra Kila har en skiftande karaktär från Harefjordens strand, via jordbruksmarken längs länsväg 175 och till de djupa skogarna i gränsen mot Ed och Bro. I den oländiga terrängen kan det ibland vara svårt att finna de gamla torplämningarna. Detta underlättas dock dels genom att varje boplats i skriften försetts med koordinater som hänvisar till läget på kartan och dels genom att platsen i terrängen utmärkts med en minnestavla. Vidare försöker man redovisa de torplämningar man idag kan finna på platsen. Detta inspirerar säkert läsaren att bege sig ut i markerna och kan förhoppningsvis även vara till nytta i markägarnas kulturminnesvård.

Bland alla publicerade bygdeinventeringar är de från östra Kila helt klart bland de bättre. Kanske ingen lustfylld läsning, men sakliga, enhetliga och lätta att finna i fyller häftena sin uppgift. Häftet om Knöstad innehåller ett flertal bilder. Ofta bär de signaturen K R och är därmed tagna av Knöstads egne fotograf Karl Rud som i början av 1900-talet flitigt dokumenterade östra Kila.

Kanske kan vi i framtiden hoppas på en samlingsvolym med alla torp och gårdar i hela östra Kila och kanske kan vi då även hoppas att gruppen lägger in fler bilder av dem som bott på ställena och av dagens bebyggelse. Men till dess rekommenderar vi intresserade att köpa det nyutkomna häftet.

Som så ofta i grupparbeten finns det personer som bör äras mer än andra. Bokens inledning nämner Astrid Wall och eldsjälen Svante Svantesson, vilka båda gick ur tiden innan Knöstadvolymen låg färdig. Men den sammanhållande länken, han som lusläser kyrkböckerna och sammanställer gruppens forskningsresultat, är sällan omnämnd i dessa skrifter. Gunnar Jonsson har varit med nästan hela tiden sedan dokumentationsarbetet startade 1983. Östra Kila är hans favoritområde, men han har även haft stor betydelse för flera socknar på Värmlandsnäs och då senast med torpinventeringen för Huggenäs vilken publicerades nära nog samtidigt som Knöstads hemman i Kila socken.

Claes Åkerblom, Säffle

Värmlands Släktforskarförenings hemsida