2001_22

Stavnäsboken 2000

Redaktör Bengt Malmgren, utgiven av Stavnäs Hembygdsförening, tr. Karlstad 2000. 374 sid, inb, ill. ISBN 91-631-0115-7. Kan beställas av Rune Kask, Klässbolsvägen 32, 671 95 Klässbol, tel 0533-460366.

På båda sidor om sjön Glafsfjorden i västra Värmland ligger Stavnäs socken, i Gillbergs härad och sedan 1971 inom Arvika kommun. Redan 1934 utkom den flitige Linus Brodin med en bok om socknen, och nu har hembygdsföreningen ansett tiden vara mogen för en ny bok.

Förordet är skrivet av självaste riksantikvarien Erik Wegraeus, och det är ingen slump eftersom han föddes 1940 i Stömne i socknen. Bokens redaktör och meste författare Bengt Malmgren är journalist och detta avspeglas nog i artiklarna som är ganska korta och försedda med många bilder. Bilderna är genomgående väl återgivna. Boken saknar dock en ordentlig karta över socknen.

Boken spänner över vida fält, men skildringen är medvetet koncentrerad till de senaste 150 åren. Boken innehåller inte särskilt mycket rena släktforskningsuppgifter. Men den blir intressant genom att en lång rad aspekter på socknens historia framträder.

Bland artiklar som anmälaren fastnade för kan nämnas avsnittet om skolan, författat av Gunnar Richardson, som är högt lämpad för detta genom att dels vara född i Stavnäs, dels vara professor i utbildningshistoria. Annat som får omfattande beskrivningar är industri, handel, jordbruk, samfärdsel, föreningsliv, idrott och kultur. Allt ”serverat” på ett sådant sätt att boken både kan väcka intresset hos den som förut varit ointresserad av hembygden, men också tillfredsställa den vane hembygdsforskaren.

Ett märkligt människoöde som beskrivs i boken är Thea Kerbler-Stjärnlöf. Hon föddes 1897 i Budapest och blev sedan ballerina på Wienoperan! Under sina turnéer lade hon ”hela Europa för sina fötter”… Senare blev hon journalist. På grund av familjens judiska härkomst blev Thea tvungen att fly, först till Norge 1938 och sedan till Sverige två år senare. Efter att både gift och skilt sig i Sverige fick hon 1952 anställning som kokerska vid Billingsbergs ålderdomshem i Stavnäs. Hon blev kvar i Stavnäs ända till sin död. Där var hon ett färgstarkt men omtyckt inslag.

Tyvärr förfaller artikeln om kyrkan till att spekulera att Stavnäs kyrka byggts på Olof Skötkonungs tid, eftersom ”man tror att Stavnäs haft kyrka ända från kristendomens begynnelse i vårt land”… Hela artikeln fortsätter sedan i samma stil. Ett annat stort minus är att boken helt saknar ort- och personregister.

Dessa brister ger dock inte anledning till något annat betyg än väl godkänt för boken. Den är av största intresse för de som har anknytning till Stavnäs, och även för de som är intresserade av Värmland i allmänhet.

Carl-Johan Ivarsson

Värmlands Släktforskarförenings hemsida