2001_11

Brukspatroner, svedjefinnar och torpare i nedre Klarälvdalen

Uno Berggren. Eget förlag, 400 sid. A4. Häftad, ill, laminerad pärm. Beställes från författaren, Box 8, 684 21 Munkfors.

Denna boks titel är egentligen något missvisande, eftersom den inte egentligen handlar om brukspatroner, svedjefinnar och torpare i största allmänhet utan huvudsakligen om torpen vid Ransjön i
västra delen av Ransäters socken. Författaren bor själv på ett av dessa torp, och han skildrar hur de har växt fram och blomstrat under bruksrörelsens tidevarv, och hur de sedan ett efter ett har blivit öde.

Berggren beskriver framväxten av bruken vid Ranån i Ransäter. Tyvärr har skildringen där blivit något oklar, vilket kanske inte är förvånande med tanke på de många turerna kring brukens ägar­förhållanden. Intressantare blir det när Berggren vänder blicken mot torpen på Ransjöskogen. Den första mänskliga bosättningen där upptogs av en finne, Erik Persson Porkka som bosatte sig på Sunne kyrkas utskog och började att svedja. Finnen irriterade bruksägarna och 1701 överfördes skogen genom en lagmansdom till Ransäter.

Eftervärlden vet egentligen ganska lite om den ensamme finnen på Ransjöskogen och istället berättar Berggren om svedjefinnarnas liv i allmänhet. Författaren återger också en rad tingsprotokoll ordagrant utan kommentarer, vilket kan göra det förvirrande för läsaren. Alla har inte den bakgrundskunskap och de referenser som krävs för att kunna sätta in protokollen i sitt sammanhang.  Protokollen kan inte ”tala för sig själva”.

Skildringen av torpen är mycket intressant, men presentationen av de som bott där blir lång genom att många namn upprepas i onödan. Texten känns inte alltid genomarbetad utan har karaktär av arbetsanteckningar.  Berggren har också konsekvent angivit alla datum enligt den otympliga formen 1857-10-19, 1913-03-13 osv.

Boken har bl. a. genom detta blivit onödigt tjock. En del sidor, bl. a. de som handlar om jaktens historia kunde nog ha tagits bort utan att boken förlorat på det. Boken saknar personregister och har en mycket dålig käll- och litteraturförteckning, men ett stort plus i kanten ges för bilagorna med bl. a. ordförklaringar och kartor över området från olika tider.

Denna bok torde vara av intresse för alla forskare med anknytning till Ransäter.

Carl-Johan Ivarsson

 

Värmlands Släktforskarförenings hemsida