2000_12

Säffle under ett sekel – från marknadsplats till industrisamhälle

Av Hellgren – Jansson – Karlsson – Åkerblom. Säffle (tr. Uddevalla) 1999. ISBN 91-630-8743-X. 224 sid. Rikt illustrerad, personregister. Pris 290 kr. Beställes genom Sven Åkerblom tel. 0533-145 35.

Säffle har bl. a. genom HasseåTages försorg blivit sinnebilden för den svenska småstaden – en metafor för någonting riktigt obetydligt och löjligt. Mona Sahlin lovade för någon tid sedan offentligt att ”fotvandra till Säffle” om hon inte infriade ett löfte, och SJ lovade i stora annonser att deras resenärer inte skulle behöva hamna i Säffle – detta för att ta några exempel.

Men bakom myten och metaforen finns verklighetens Säffle, en liten, men inte obetydlig värmländsk handels- och industriort, belägen i en av Värmlands rikaste kulturbygder. Säffle fick stadsrättigheter 1951 och är därmed Sveriges yngsta stad. Det är detta verkliga Säffle som nu har fått sin historia skildrad i en ny bok av en sextett, som alla varit/är verksamma inom Billerud/Stora/Peterson. I författarkonstellationen finns tre stycken Åkerblom, John och Sven (bröder) samt Claes (Svens son).

Detta är inte den första boken om Säffle. Bygdens historieskrivare framför andra är redaktör Iwan Schyman som redan 1932 gav ut ”By socken och Säffle köping”. Schymans storverk är ”Värmlandsnäs från forntid till nutid” (1954-58), som omfattar alla socknar i Näs härad. Schyman är tyvärr inte så pålitlig i alla detaljer och förfaller ibland till närmast rudbeckianska utsvävningar.

Genom den nya boken har dock Säfflelitteraturen fått ett mycket fint tillskott. Boken är framför allt uppbyggd kring bilderna och vad de har att berätta. Boken är uppbyggd av korta kapitel kring byggnader, människor och företeelser i Säffle. Många av bilderna har aldrig publicerats tidigare. Författarna har lagt ner ett stort arbete på att identifiera personer som figurerar på bilderna.

Många stadsbor kanske inte ser på staden som sin hembygd. Förhoppningsvis kanske några av de här ointresserade väckas genom en sådan här bok. Boken visar på att även en så ung stad som Säffle – som bara var en liten samling av hus så sent som 1882 när den fick köpingsrättigheter – har en mycket rik historia, väl värd att ta vara på och minnas. 1882 fanns dock två förutsättningar för den fortsatta utvecklingen (järnvägen och kanalen) på plats, och det stora lyftet skulle komma med den fabrik som anlades följande år – Billeruds bruk. Så småningom skulle ytterligare industrier tillkomma  – Jakobssons Industrier, Säffle Möbelfabrik, Seffle Motorverkstad m. fl. Idag är det nya industriföretag som präglar staden, som Somas, Säffle Karosseri och BTG Källe Inventing.

Boken är väl korrekturläst, och en utmärkt och genomtänkt layout, där särskilt det blanka papperet gör bilderna nästan bättre än i original! Boken avslutas med biografiska uppgifter om ett urval av säfflebor som har haft betydelse för Säffles utveckling. Ett plus är det omfattande personregistret. Boken rekommenderas åt alla som är intresserade av Säffles förflutna och nutid.

Carl-Johan Ivarsson

Värmlands Släktforskarförenings hemsida