2000_11

Finnar, läroböcker och nya socknar

Av Chris Henning. Eget förlag, Stockholm 1999, A5, häftad, 39 sid. Kan köpas för 40 kr genom insättning på författarens postgirokonto 26 16 58 – 9.

Författaren har ordagrant skrivit av Kunglig Majestäts skrivelser 1826 angående utbrytningen av Norra och Södra Finnskoga ur Dalby socken. I samband därmed utdelades psalmböcker, katekeser och ABC-böcker till ”finnallmogen”. Större delen av häftet upptar förteckningar över de som gratis fick ta emot dessa böcker i Dalby, Vitsands och Östmarks socknar. Mottagarna är sorterade sockenvis på byar och gårdar. I Aspberget erhöll t ex änkan Anna Larsdotter med fyra barn en katekes och en ABC-bok. Du som forskar i dessa trakter skall naturligtvis inte missa detta lilla behändiga häfte!

Lars-Gunnar Sander

Värmlands Släktforskarförenings hemsida