1999_43

Om C Y Sahlins och Maria Nordenfelts härkomst

En antavla i nio led med biografiska notiser av Olle Sahlin. Utg. av Sahlinska släktföreningen 1999, 16,5 x 24 cm, hft, 141 s, personregister, litteratur- och källförteckning. Pris 100 kr + porto, beställs från Sahlinska släktföreningen, c/o Sahlin, Bokstigen 20, 181 47 Lidingö.

Det första intrycket man får av denna bok är, att innehållet är en smula torrt och svåröverskådligt. Ett eller annat fotografi hade inte skadat. Men allt eftersom man bläddrar och läser en här och en där, så blir den mer och mer intressant. Författaren är jurist vilket inte minst framgår av bokens strikta och väl genomtänkta disposition.

Carl Yngve (C Y) Sahlin (1824-1917) var jur. och fil dr, professor i praktisk filosofi och rector magnificus vid Uppsala Universitet. Han var son till brukspatron Mauritz Reinhold Sahlin på Kristinedal i Dalsland som bland annat stiftade Seffle Kanalbolag och anlade Lenungshammars bruk i Glava socken. Dennes farfar Henrik Sahlin var brukspatron på Brattfors i Värmland.

Maria Nordenfelts mor Maria Waern var dotter till brukspatron Leonard Magnus Waern på Adolfsfors och därmed bror till den framstående Uddeholmsdisponenten Jonas Waern. Vidare var hennes farfar Johan Niclas Nordenfeldt brukspatron på Björneborg.

Nu förstår var och en att det i resten av boken vimlar av värmländska och dalsländska ståndspersoner samt deras släktrelationer. Här finns t ex Bratt, Bäärnhielm, Carlberg, Chenon, Geijer, Ekman, Fernell, Grubb, Kolthoff, Lindbom och Skragge bara för att nämna några. Längre tillbaka finns stamfadern Caspar Salinus i Marienburg under senare delen av 1500-talet.

Författaren bygger antavlan på litteraturstudier och bara ”i någon mån” på ministerialböcker och bouppteckningar, som han själv uppger i den mycket imponerande litteratur- och källförteckningen. Och det är väl förmodligen därför som födelse- och dödsort vanligtvis saknas i de biografiska notiserna, något som irriterar en inbiten släktforskare. Varje biografi är försedd med utförliga litteraturhänvisningar vilket gör det lätt att kolla upp redovisade data.

Tryckeriet har saboterat författarens fina disposition på några få ställen, men det är bagateller. Likaså har sidhänvisning för några namn i personregistret fallit bort, förargligt nog just för ett namn som intresserade recensenten.

Sammanfattningsvis så är det här en bok ur vilken nog många värmländska släktforskare kan få mycket gratis.

Lars-Gunnar Sander

Värmlands Släktforskarförenings hemsida