1998_12

Arkivens årsbok 1997

”Grannar emellan, Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 1997”. Utg. 1997, 310 sidor. ISSN 1103-8233. ISBN 91-88366-32-4.

Boken är en arkivvetenskaplig antologi och har de nordiska kontakterna som tema. Den börjar med tankar kring Kalmarunionen 1397. Man gör nedslag i den nordiska historien här och där. Bl a berörs unionsupplösningen 1905, händelserna i Karlstad är i centrum, men det som beskrivs är flottsammandraget vid Kalvsund och Kosteröarna inför väntat krig med Norge. Mer direkt om Karlstad handlar det i kapitlet Arkivåret 1996 där Värmlandsarkivs verksamhet beskrivs. Det redogörs bl a för överlämnandet av Wermlandsbankens arkiv vid dess upphörande och försäljning till Nordbanken. En bild av den nya arkivbyggnaden finns med.

Bernhard Granholm

Värmlands Släktforskarförenings hemsida