1997_46

Praktikfall

”Prästens lilla kråka. Praktikfall för släktforskare” av Kjell Lindblom och Elisabeth Thorsell. Släktforskarskolan, Stockholm 1997, A4, hft, 72 sid, ill. ISBN 91-630-5137-0. Kan köpas från Sveriges Släktforskarförbund för 125 kr + porto.

Här är det två garvade släktforskare som samlat femton ganska vanliga exempel på problem ur släktforskarvardagen. Det rör sig om verkliga fall som författarna stött på. Var och en känner nog också igen sig vid läsning av rubrikerna över de olika kapitlen: felaktig födelseuppgift, okända föräldrar, fosterbarn, namntagning, hustru okänd, obefintliga och ”dubbelgångare”. Varje problem är indelat i avsnitt och löses stegvis. Efter varje avsnitt kan läsaren själv fundera en stund över hur man nu skall göra och sedan fortsätta läsa för att se hur författarna gick vidare. Läsningen av den här boken blir därför lika spännande som läsning av en deckare och samtidigt lär man sig något nytt. Författarna pekar till exempel på en del källor som recensenten ej erinrar sig ha sett tidigare i någon släktforskarlitteratur.

Sammanfattningsvis är detta ett nytt och trevligt sätt att skriva läroböcker i släktforskning på. Det är konstigt att ingen kommit på det tidigare.

Lars-Gunnar Sander

Värmlands Släktforskarförenings hemsida