1997_44

Riksstämman i Växjö 1996

”Transatlantiska rötter. Släktforskning i utvandrarnas spår”, Ulf Beijbom (red). Växjö 1997, häftad, 110 sid, ill, ISSN 0349-6619, cirkapris 125 kr.

Vid de årliga släktforskardagarna brukar mycket välmeriterade forskare och experter hålla ett antal föredrag av hög kvalitet. Till skillnad från föregående år har de föredrag som hölls i Växjö 1996 sammanställts i en bok. Det är ett lovvärt initiativ som förhoppningsvis kommer att få efterföljare och som då säkerligen kommer att höja släktforskarrörelsens status. Följande föredrag är sålunda doku­menterade: ”Utvandringen och Svensk­Amerika i 150-årigt perspektiv” av Ulf Beijbom, ”Utvandraröden” av Sten Almqvist, ”Canada och Winnipeg: svenskarna i The Last Best West” av Lars Ljungmark, ”Utvandring och relationer mellan Trolle-Ljungby i Skåne och ”Goodhue County i Minnesota” av Lilly Setterdahl, ”Källmaterialet i Sverige” av Per Clemensson, ”Källmaterialet i Amerika” av L-G Johansson, ”Släktforskarresurser i Salt Lake City” av Rolf Magnusson, ”Från Beskrifningsboken till Smolenning Slekt, det tryckta källmaterialet” av Yngve Turesson, ”Vad har utvandrarna att berätta? Om Lennart Setterdahls svenskamerikanska intervjuprojekt” av Lilly Setterdahl/Ulf Beijbom samt ”A Folk Divided – transatlantiska släkt- och kulturrelationer” av Arnold Barton.

Som torde framgå av ovanstående uppräkning så är boken ett måste för den som sysslar med emigrantforskning!

Lars-Gunnar Sander

Värmlands Släktforskarförenings hemsida