1997_34

Torpinventering i Grums

Torp och Gårdar mellan Värmeln och Emsensjöarna i Grums socken, del I, 280 sidor, ISBN 91-630-5608-9 ges ut av föreningen med samma namn och säljs av Studieförbundet Vuxenskolan, Grums. Telefon 0555-12750. Pris 300,00.

En grupp entusiaster i Långsta i Norra Grums har de senaste 5 åren samlat uppgifter och fakta om sin hembygd. Detta har resulterat i en bok. Boken är systematiskt indelad. Objekt från 8 byar presenteras med byorienterad indelning av gårdarna och torpen med alfanumerisk beteckning för objekten. Cirka 240 objekt markeras på kartskisser och 205 beskrivs. För flera av gårdarna och torpen finns detaljerade personuppgifter. Jag använder ordet objekt därför att förutom gårdar och torp finns ett antal natur- och kulturlokaler namngivna, till exempel Sälgåsen (skogbevuxen ås) och Lillhaget (betesmark). Till beskrivningarna finns flera fotografier och teckningar. Bland annat finns en skiss av en tjärdal. Ett antal arkivaliesidor och lantmäterikartor har återgivits. 22 i bygden verksamma föreningar presenteras. Dessutom finns ett antal traderade händelser återgivna.

Det presenteras ett intressant konstverk som funnits i gården Västra Hagen i Norra Långsta, en väggmålning föreställande Abrahams offer av Isak. Denna målning tros vara utförd av en allmogemålare från Edane kring 1850 men blev senare övertapetserad. Den upptäcktes 1932 av professor Helge Kjellin. Målningen finns nu på Värmlands museum.

För insamlandet av faktauppgifter har Carina Näsfeldt, Ulrica Åkersten, Anneli Paulsson och Margareta Hellberg svarat med hjälp av arkivforskning och intervjuer. Uppgifter ur litteratur och anteckningar från äldre torpinventeringar har använts. Noggranna källhänvisningar och namn på uppgiftslämnare finns i texten och i slutet käll- och litteraturförteckning samt sakregister.

Boken är inbunden i kartongpärmar med en stiliserad kartskiss över det undersökta området på framsidan. Man kan diskutera huruvida bok av denna typ skall vara framställd i enkelt prisbilligt utförande eller mer påkostad som den nu utgivna. En sådan bok kan tänkas bli läst inte enbart i länstol utan också ute bland de objekt den beskriver, transporterad i en axelväska. Den kan tyckas vara väl proper för detta ändamål men har å andra sidan en så gedigen bindning att den borde klara en något omild hantering.

Bernhard Granholm

Värmlands Släktforskarförenings hemsida