1997_33

Hjälpreda för svenskättlingar

”Rötter i Sverige. En vägledning för släktforskning i Sverige”. Utgiven av Riksarkivet 1997, häftad, 47 sid, ill, kartor, ISBN 91-88366-29-4. Kan köpas tör 70 kr från SVAR.

Detta är en utmärkt handledning för svenskättlingar utomlands som söker sina rötter i Sverige. Boken finns också i en engelskspråkig upplaga. Formgivningen med ett rikhaltigt bildmaterial är mycket tilltalande. Man tycker sig ana att Per Clemenssons pedagogiskt upplagda läroböcker för amatörforskare har utgjort förebild för denna skrift. Det första avsnittet behandlar de baskunskaper man bör ha om för släktforskning relevanta svenska förhållanden, innan man vänder sig till något arkiv. Här redogörs för Sveriges administrativa indelning ur olika synvinklar, namnskick och äldre handskrift. I nästa avsnitt redogörs för det svenska arkivmaterialet och i avsnitt tre var handlingarna finns tillgängliga i original eller på mikrofilm. Denna uppdelning på två avsnitt gör att beskrivningen blir mycket välstrukturerad.

I avsnittet ”Brevförfrågningar” får läsaren lära sig hur man skriver en förfrågan till ett arkiv eller en släktforskarförening. Med kännedom om särskilt amerikaners ofta ganska luddiga brevförfrågningar, så känns detta avsnitt mycket välbehövligt i en sådan här bok. Men man har missat en väsentlig sak. Amerikaner brukar nämligen ofta sända samma förfrågan till flera olika mottagare. Detta kan stundom förorsaka ett meningslöst och dyrbart dubbelarbete eftersom vi svenska släktforskare är ett ambitiöst släkte som gärna vill hjälpa våra amerikanska vänner. En uppmaning i syfte att i möjligaste mån förhindra nämnda ofog hade därför varit på sin plats här.

I det femte avsnittet presenteras engelskspråkig litteratur på två sidor. Boken avslutas med det längsta avsnittet som visar med ett autentiskt exempel hur släktforskning går till i arkivens källor. Här får man således följa en emigrants släkt ett par tre generationer bakåt i tiden. Boken kan även rekommenderas som aptitretare till inhemska nybörjare i släktforskningens konst.

Lars-Gunnar Sander

Värmlands Släktforskarförenings hemsida