1997_31

Sjukvård under tusen år

I ”Sjukvård i gränsbygd” av Anders Överby. Järnskogs Hembygdsförening, Arvika 1992, inb, 243 sid, ill, kartor, källförteckning, ISBN 91-630-1246-4. Kan köpas från Järnskogs Hembygdsförening genom insättning av 204 kr på postgiro 362745-2.

I Boken ger en populärhistorisk skildring av sjukdom och död under mer än

tusen år i Västra Värmland. Historiken omfattar tio epoker med början från vikingatiden och digerdöden fram till nutid. Varje epok har fått ett eget kapitel. I det elfte och sista kapitlet redogörs för apoteket i Skönnerud. I varje kapitel behandlas befolkningsstatistik, sjukvårdspersonal (läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, smittkoppsvaccinatörer, desinfektörer), sjukhus, dödsorsaker och sjukdomar.

För epidemikatastrofen med anledning av 1808-09 års krig redogörs mycket utförligt. Likaså spridning av difteri, tuberkulos, scharlakansfeber, rödsot, nervfeber mm. Däremot blev trakten förskonad från koleran med undantag för Eda. Ett barnamord i Skillingmark år 1851 och dess rättsliga efterspel har fått stort utrymme. I kapitlet som behandlar perioden 1800-1891 kan man också läsa om kloka gubbar och behandlingsmetoder inom folkmedicinen.

Den senare hälften av boken som omfattar tiden efter 1920 är kanske inte lika intressant för släktforskaren som den första hälften. Här redogörs bland annat or de stora hygieniska problemen vid bruken i västra Värmland under seklets början. Provinsialläkaren Gardell var till exempel synnerligen tacksam för att trakten hade undgått Lubbe Nordström. Vidare kan man här läsa om en självlärd tandläkare, sjukvårdssituationen under andra världskriget liksom flyktingproblem och krigsbyråkrati under samma tid. Förutom genomgång av ett stort antal tryckta källor och arkivmaterial har författaren intervjuat ett 80-tal personer. Detta har bland annat resulterat i ett antal dråpliga historier om händelser där provinsialläkarna Gardell och Apt är inblandade. Författaren är distriktsläkare i Skönnerud och således väl förtrogen med ämnet och trakten. I detta sammanhang bör det understrykas att boken är befriad från medicinska fackuttryck. Liksom så många andra böcker utgivna av hembygdsföreningar, så saknar även denna ett personregister.

Lars-Gunnar Sander

Värmlands Släktforskarförenings hemsida