1997_24

Från Värmlandsnäs

”Torp och ödegårdar i Ölserud” av Edmund Einevik, Britta Johansson, Jörgen Karlsson, Emil Nilsson, Ingrid Nordin och Maj Ohlsson. A4, häft, 58 sid, ill, karta, källförteckn, ortreg. Säljes av Värmlands Släktforskarförening.

Boken inleds med ett kapitel om socknens historia. Där behandlas jordbruket, kvarnar och sågar, kommunikationer, handel, hantverk, skolor och föreningsverksamhet. Sedan beskrivs de olika gårdarna och torpen i nummerordning. I inventeringen ingår även till exempel skola och kvarnar. Vattenkraft saknas på Näset, så det var gott om väderkvarnar i socknen och där fanns också vädersågar.

För varje ställe börjar man med att berätta vad som finns kvar till exempel: ”En spismur, körsbär och snöbär finns kvar.” Sedan följer en uppräkning av de människor som bott på stället med namn och årtal från 1800-talet och framåt. Det redogörs för vem som gifte sig med vem, varifrån och vart man flyttade, vad folk arbetade med och vad man hade för egenheter och intressen.

I vissa fall har artiklar ur Säffle-Tidningen tagits in. Bland annat kan man läsa om korpralen Knapp från Knappa soldattorp. Han var med om en ofrivillig seglats på ett isflak över Vänern.

Lars-Gunnar Sander

Värmlands Släktforskarförenings hemsida