1997_23

9000 ord

”Ordbok för släktforskare” av Kent Andersson och Henrik Anderö, Ica Bokförlag, Västerås 1997, inb, 144 sid, källförteckning, ISBN 91-534-1705-4.

Det var 1983 som Henrik Anderö gav ut ”Ordbok för släktforskare” innehållande cirka 3000 ord. Med den boken som grund har Kent Andersson samlat in ännu fler ord från släktforskare över hela Sverige. Och resultatet är nu denna nya ordbok omfattande drygt 9000 ord.

Boken är uppdelad på två huvudavdelningar, allmän ordlista och yrken. Till detta kommer förkortningar med länsbokstäver, intressanta årtal för släktforskaren samt regentlängd, vardera upptagande en sida. I förlagets presentation på bokens bakre pärm läser man bl a ”Sist, men inte minst användbart, bjuder boken på en repetition av den tyska skrivstilen, både alfabetet och några vanliga handstilsvarianter”. Efter detta avsnitt letar man dock förgäves. Förlaget har helt enkelt bara kopierat presentationen till Anderös bok från 1983 utan att kontrollera innehållet i den nya boken, oförlåtligt slarv!

Det är inte bara konstiga ord i domstolsprotokoll, bouppteckningar etc. som förklaras. Även alldagliga termer i släktforskarvärlden som till exempel landsarkiv och krigsarkiv presenteras ganska ingående.

Förklaringarna till de olika orden är alltså mer omfattande än vad fallet är i vanliga ordböcker. Under ”salpetersjudare” får man till exempel veta att dessa yrkesmän arbetade fem månader under året, var bundna av tjänstehjonsstadgan, befriade från krigstjänst och mantalspenningar samt fick pension efter 30 års tjänst. Att bokhållaren var en hög tjänsteman vid järnbruken förr i tiden känner väl de flesta till. Men han kunde också vara bokarens medhjälpare som höll fast malmstycket när det skulle krossas.

Liksom i Anderös bok från 1983 finns det för nybörjaren så oerhört förrädiska ordet ”syskonbarn” ej medtaget (jag borde självfallet ha sänt in det till Kent Andersson). Men det är också det enda ord som jag saknar i denna oumbärliga bok.

Lars-Gunnar Sander

Värmlands Släktforskarförenings hemsida