1997_21

Gästgivareättlingar

”Släkten Ahlin från Tveta, Värmland” av Bertil Ahlin, A4, häftad, 21 sid, källförteckn, finns att låna från föreningens arkiv.

Från Ingrid Ahlin i Stockholm har vi som gåva mottagit denna släktutredning. Släktens stamfader var gästgivaren Nils Svensson (1716?-1789) i Avelsäter, Tveta socken. Det var dennes sonson Nils (1804-1878), komminister i Frykerud, som antog namnet Ahlin.

Skriften behandlar även befryndade släkter som Bergenhem/Bergenheim, Carlberg, Tranaeus, Karlström, Törne och Möllenhoff. Texten kompletteras med sexton överskådliga antavlor. Som slutord säger författaren att han kommer att komplettera denna släktutredning med det som han anser vara mest intressant att belysa och berätta mer detaljerat om.

Lars-Gunnar Sander

Värmlands Släktforskarförenings hemsida