1997_12

Gammal frälsegård i Övre Ullerud

Bygdeinventering Västsjö hemman Övre Ulleruds församling av studiecirkeln Västsjö hemman, 1996, A4, ringbind, 142 sid, ill, kartor, ort- o personreg, kan köpas för 200 kr från Övre Ulleruds Hembygdsförening.

Västsjö var redan under medeltiden ett frälsehemman, för vilket ryttmästaren Ivar Bagge utverkade säterifrihet år 1655. Två år senare köptes gården av häradshövdingen Mattias Plenningschöld och via dennes dotter kom Västsjö sedan i släkten Herweghs ägo. Omkring 1830 blev greve Frölich på Katrineberg ägare men tio år senare sålde han Västsjö till Mölnbacka bolag. Sedan 1936 är gården åter i privat ägo.

Västsjös befolkning räknades år 1875 till 106 personer vilket ger en god uppfattning om egendomens storlek. Hit hörde nämligen 13 torp som beskrivs i boken med foton, byggnadsbeskrivningar, utdrag ur kyrkböcker, arrendekontrakt mm. Många av torpens innevånare valde att utvandra till Amerika, vilket man visar med utdrag från Emigrantregistret. Torparen Olof Pettersson på Brännvinstorp skulle till exempel med tiden bli morfar till två amerikanska överstar vilka utmärkte sig under andra världskriget. Boken avslutas med ett antal berättelser och skrönor från bygden. I en del fall saknar man källhänvisningar men i övrigt är boken ett förnämligt hjälpmedel för den som vill bekanta sig närmare med denna bygd.

Lars-Gunnar Sander

Värmlands Släktforskarförenings hemsida